1 ​ 2 تجاوز جنسی به زن 60 ساله مطلقه در دعوت شام پسر جوان تهرانی + عکس

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

تجاوز جنسی به زن 60 ساله مطلقه در دعوت شام پسر جوان تهرانی + عکس

تجاوز,تجاوز جنسی,

حوادث رکنا: زن 60 ساله تهرانی ادعا کرد توسط پسر جوانی آزار شیطانی دیده است!    زن ۶۰ ساله به نام سوسن در نزد قاضی گفت:: من سالهاست مطلقه و تنها هستم. در جریان فروش ماشینم با پسر ۲۵ ساله ای به نام ناصر آشنا شدم او ماشین را پسندید و من را به شام دعوت کرد وقتی به سمت رستوران می رفتیم ناصر به بهانه اینکه از خانه اش چیزی باید بردارد من را با خودش به خانه اش برد و همان جا ناگهان بدون در نظر گرفتن سن و سالم به من تجاوز کرد وقتی او بلند شد تا به سرویس برود من از ترس جانم و احتمال قتل داد و فریاد…

تبلیغات بنری
حوادث رکنا: زن 60 ساله تهرانی ادعا کرد توسط پسر جوانی آزار شیطانی دیده است!    زن ۶۰ ساله به نام سوسن در نزد قاضی گفت:: من سالهاست مطلقه و تنها هستم. در جریان فروش ماشینم با پسر ۲۵ ساله ای به نام ناصر آشنا شدم او ماشین را پسندید و من را به شام دعوت کرد وقتی به سمت رستوران می رفتیم ناصر به بهانه اینکه از خانه اش چیزی باید بردارد من را با خودش به خانه اش برد و همان جا ناگهان بدون در نظر گرفتن سن و سالم به من تجاوز کرد وقتی او بلند شد تا به سرویس برود من از ترس جانم و احتمال قتل داد و فریاد…
تجاوز جنسی به زن 60 ساله مطلقه در دعوت شام پسر جوان تهرانی + عکس

حوادث رکنا: زن 60 ساله تهرانی ادعا کرد توسط پسر جوانی آزار شیطانی دیده است!

 

 زن ۶۰ ساله به نام سوسن در نزد قاضی گفت:: من سالهاست مطلقه و تنها هستم. در جریان فروش ماشینم با پسر ۲۵ ساله ای به نام ناصر آشنا شدم او ماشین را پسندید و من را به شام دعوت کرد وقتی به سمت رستوران می رفتیم ناصر به بهانه اینکه از خانه اش چیزی باید بردارد من را با خودش به خانه اش برد و همان جا ناگهان بدون در نظر گرفتن سن و سالم به من تجاوز کرد وقتی او بلند شد تا به سرویس برود من از ترس جانم و احتمال قتل داد و فریاد راه انداختم که همسایه ها نجاتم دادند.

برچسب ها : , ,