1 ​ 2 تشکر ایران از اتریش

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

تشکر ایران از اتریش

 سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که این روزها بخش بزرگی از محموله یک‌ میلیون دوزی واکسن کرونا در حال رسیدن از اتریش به ایران است، گفت: بسیار قدردان این حمایت هستیم. ایسنا - سعید خطیب زاده در توییتی با اشاره به ورود واکسن کرونا از اتریش به ایران نوشت: «این روزها بخش بزرگی از محموله یک میلیون دوزی واکسن کرونا در حال رسیدن از اتریش به ایران است. بسیار قدردان این حمایت هستیم. این اقدام یادآور پیوندهای تاریخی میان ایران و اتریش است. تنها با هم است که می توانیم با یک پاندمی جهانی مقابله…

تبلیغات بنری
 سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که این روزها بخش بزرگی از محموله یک‌ میلیون دوزی واکسن کرونا در حال رسیدن از اتریش به ایران است، گفت: بسیار قدردان این حمایت هستیم. ایسنا - سعید خطیب زاده در توییتی با اشاره به ورود واکسن کرونا از اتریش به ایران نوشت: «این روزها بخش بزرگی از محموله یک میلیون دوزی واکسن کرونا در حال رسیدن از اتریش به ایران است. بسیار قدردان این حمایت هستیم. این اقدام یادآور پیوندهای تاریخی میان ایران و اتریش است. تنها با هم است که می توانیم با یک پاندمی جهانی مقابله…
تشکر ایران از اتریش

 سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که این روزها بخش بزرگی از محموله یک‌ میلیون دوزی واکسن کرونا در حال رسیدن از اتریش به ایران است، گفت: بسیار قدردان این حمایت هستیم.

ایسنا - سعید خطیب زاده در توییتی با اشاره به ورود واکسن کرونا از اتریش به ایران نوشت: «این روزها بخش بزرگی از محموله یک میلیون دوزی واکسن کرونا در حال رسیدن از اتریش به ایران است. بسیار قدردان این حمایت هستیم. این اقدام یادآور پیوندهای تاریخی میان ایران و اتریش است. تنها با هم است که می توانیم با یک پاندمی جهانی مقابله کنیم.

منبع : خبرگزاری ایسنا