تبلیغات بنری
رونمایی از نسل جدید مرسدس بنز کلاس S نزدیک است و آنچه‌ مشاهده میکنید رندرهایی است غیررسمی که که از این خودرو منتشر شده و بنظر با واقعیت شباهتی بسیار زیاد دارد.   یکی از ویژگیهای بارز در طراحی نسل جدید اس کلاس همانند مدلهای C  و E ، چراغهای باریک جلو و عقب خودرو ، جلو پنجره عریض خر نسبت نسل فعلی و بدنه ای ماهیچه ای است.    
تصاویری از نسل جدید مرسدس بنز کلاس S قبل از رونمایی رسمی

رونمایی از نسل جدید مرسدس بنز کلاس S نزدیک است و آنچه‌ مشاهده میکنید رندرهایی است غیررسمی که که از این خودرو منتشر شده و بنظر با واقعیت شباهتی بسیار زیاد دارد.

 

یکی از ویژگیهای بارز در طراحی نسل جدید اس کلاس همانند مدلهای C  و E ، چراغهای باریک جلو و عقب خودرو ، جلو پنجره عریض خر نسبت نسل فعلی و بدنه ای ماهیچه ای است.

 

تصاویری از نسل جدید مرسدس بنز کلاس S قبل از رونمایی رسمی

 

رونمایی از نسل جدید مرسدس بنز کلاس S نزدیک است و آنچه‌ مشاهده میکنید رندرهایی است غیررسمی که که از این خودرو منتشر شده و بنظر با واقعیت شباهتی بسیار زیاد دارد.