1 ​ 2 تصاویری دو بانوی تکواندوی ایران (ناهید کیانی و کیمیا علیزاده) مقابل هم در المپیک توکیو 2020

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

تصاویری دو بانوی تکواندوی ایران (ناهید کیانی و کیمیا علیزاده) مقابل هم در المپیک توکیو 2020

المپیک توکیو 2020,کیمیا علیزاده,

صبح امروز یکشنبه 3 مرداد 1400 کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان و ناهید کیانی از تیم ملی ایران به مصاف هم رفتند. این مسابقه با پیروزی علیزاده به پایان رسید. تصاویری از مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده و ناهید کیانی را در المپیک توکیو 2020 تماشا کنید.

تبلیغات بنری
صبح امروز یکشنبه 3 مرداد 1400 کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان و ناهید کیانی از تیم ملی ایران به مصاف هم رفتند. این مسابقه با پیروزی علیزاده به پایان رسید. تصاویری از مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده و ناهید کیانی را در المپیک توکیو 2020 تماشا کنید.
تصاویری دو بانوی تکواندوی ایران (ناهید کیانی و کیمیا علیزاده) مقابل هم در المپیک توکیو 2020

صبح امروز یکشنبه 3 مرداد 1400 کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان و ناهید کیانی از تیم ملی ایران به مصاف هم رفتند. این مسابقه با پیروزی علیزاده به پایان رسید. تصاویری از مسابقه تکواندو کیمیا علیزاده و ناهید کیانی را در المپیک توکیو 2020 تماشا کنید.

کیمیا علیزاده المپیک 2020

تکواندو کیمیا علیزاده و ناهید کیانی

کیمیا علیزاده المپیک

کیمیا علیزاده المپیک 2020 با ناهید کیانی

کیمیا علیزاده المپیک 2020

تکواندو کیمیا علیزاده و ناهید کیانی از تیم ملی ایران

ناهید کیانی و کیمیا علیزاده المپیک 2020

مسابقه کیمیا علیزاده المپیک 2020