تبلیغات بنری
ایسنا : مجموعه تاریخی عباس آباد درفاصله ۹ کیلومتری بهشهر استان مازندران قرار دارد. برای رسیدن به عباس آباد باید از مسیری جنگلی در میان درختان سرسبز و زیبا عبور کنیم. منطقه عباس آباد این روزها شرایط جدیدی در روزهایی کورنایی تجربه می‌کند.   کافه ها، رستوران‌ها، پارک‌های بازی و ... تعطیل شدند و این موضوع علی رغم وارد شدن صدمات اقتصادی برای کار آفرینان گردشگری و کسبه‌های کوچک و بزرگ منطقه، موجب تنفس عمیق طبیعت زیبای عباس آباد شده است. بطوری که هیچ زباله‌ای در طبیعت دیده…
تصاویر زیبا و دیدنی طبیعت تاریخی عباس آباد بهشهر

ایسنا : مجموعه تاریخی عباس آباد درفاصله ۹ کیلومتری بهشهر استان مازندران قرار دارد. برای رسیدن به عباس آباد باید از مسیری جنگلی در میان درختان سرسبز و زیبا عبور کنیم. منطقه عباس آباد این روزها شرایط جدیدی در روزهایی کورنایی تجربه می‌کند.

 

کافه ها، رستوران‌ها، پارک‌های بازی و ... تعطیل شدند و این موضوع علی رغم وارد شدن صدمات اقتصادی برای کار آفرینان گردشگری و کسبه‌های کوچک و بزرگ منطقه، موجب تنفس عمیق طبیعت زیبای عباس آباد شده است. بطوری که هیچ زباله‌ای در طبیعت دیده نمی‌شود و آواز پرندگان در سکوت محض گوش نواز است.

 

 

 

تصاویر زیبا و دیدنی طبیعت تاریخی عباس آباد بهشهر

عباس آباد , بهشهر , مازندران , تصاویر بهشهر عباس اباد , عکسهای طبیعت و جنگل های عباس اباد بهشهر ,

تصاویر زیبا و دیدنی طبیعت تاریخی عباس آباد بهشهر

عباس آباد , بهشهر , مازندران , تصاویر بهشهر عباس اباد , عکسهای طبیعت و جنگل های عباس اباد بهشهر ,

 عباس آباد , بهشهر , مازندران , تصاویر بهشهر عباس اباد , عکسهای طبیعت و جنگل های عباس اباد بهشهر ,

عباس آباد , بهشهر , مازندران , تصاویر بهشهر عباس اباد , عکسهای طبیعت و جنگل های عباس اباد بهشهر ,

تصاویر زیبا و دیدنی طبیعت تاریخی عباس آباد بهشهر

عباس آباد , بهشهر , مازندران , تصاویر بهشهر عباس اباد , عکسهای طبیعت و جنگل های عباس اباد بهشهر ,

تصاویر زیبا و دیدنی طبیعت تاریخی عباس آباد بهشهر

عباس آباد , بهشهر , مازندران , تصاویر بهشهر عباس اباد , عکسهای طبیعت و جنگل های عباس اباد بهشهر ,

تصاویر زیبا و دیدنی طبیعت تاریخی عباس آباد بهشهر

عباس آباد , بهشهر , مازندران , تصاویر بهشهر عباس اباد , عکسهای طبیعت و جنگل های عباس اباد بهشهر ,

تصاویر زیبا و دیدنی طبیعت تاریخی عباس آباد بهشهر

عباس آباد , بهشهر , مازندران , تصاویر بهشهر عباس اباد , عکسهای طبیعت و جنگل های عباس اباد بهشهر ,

تصاویر زیبا و دیدنی طبیعت تاریخی عباس آباد بهشهر