1 ​ 2 تصاویر ناراحت کننده از بریدن گوش های الاغ و کور کردن چشمهایش

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

تصاویر ناراحت کننده از بریدن گوش های الاغ و کور کردن چشمهایش

الاغ,حیوان آزاری,

‏وقتی میگن انسان اشرف مخلوقاته من که بهش شک دارم! دیشب چند نفر گوش این الاغو بریدن و چشماشو هم کور کردن

تبلیغات بنری
‏وقتی میگن انسان اشرف مخلوقاته من که بهش شک دارم! دیشب چند نفر گوش این الاغو بریدن و چشماشو هم کور کردن
تصاویر ناراحت کننده از بریدن گوش های الاغ و کور کردن چشمهایش

‏وقتی میگن انسان اشرف مخلوقاته من که بهش شک دارم! دیشب چند نفر گوش این الاغو بریدن و چشماشو هم کور کردن

برچسب ها : , ,