تبلیغات بنری
تولد نوزادی سالم از مادر کرونایی در تبریز   در این روزهایی که کرونا تمامی توجّهات را به خود جلب کرده است، زندگی همچنان جریان دارد و در خلال درگیری با این ویروس منحوس در سخت ترین شرایط هم می توان به آینده امیدوار بود و شاهد شکست کرونا از نوزادی سرابی شد که از مادری کرونایی به دنیا آمده است/   مشاهده فیلم 
تولد نوزادی سالم از مادر کرونایی در تبریز (فیلم)

تولد نوزادی سالم از مادر کرونایی در تبریز

 

در این روزهایی که کرونا تمامی توجّهات را به خود جلب کرده است، زندگی همچنان جریان دارد و در خلال درگیری با این ویروس منحوس در سخت ترین شرایط هم می توان به آینده امیدوار بود و شاهد شکست کرونا از نوزادی سرابی شد که از مادری کرونایی به دنیا آمده است/

 

مشاهده فیلم