1 ​ 2 تعبیر خواب مهمانی رفتن و دیدن کوتوله در مهمانی در خواب نشانه چیست

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

تعبیر خواب مهمانی رفتن و دیدن کوتوله در مهمانی در خواب نشانه چیست

تعبیر کوتوله دیدن در مهمانی,

تعبیر خواب مهمانی رفتن و دیدن کوتوله در مهمانی در خواب نشانه چیست  - استاد من دیشب خواب دیدم تو جایی مثل مهمانی بودم ی اقایی بود چهرش مثل ادم معمولی بود ولی قدش خیلی کوتاه بود و من بهش حس ترحم داشتم بعد گفت تاریخ تولدش یازدهم شهریور ۶۷ ، ک من تعجب کردم چون روز و ماهش هرکدوم یک روز کمتر از تولد خودمه و سالش یکیه میشه تعبیر کنید ممنون مدیر ♡♡♡: ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﻛﻮﺗﻮﻟﻪ: ﺭﻭﺡ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻄﺮﺯ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در مورد چیزی باید تصمیم بگیری یا انتخاب کنی یا انتخاب بشی؟ - بله برای…

تبلیغات بنری
تعبیر خواب مهمانی رفتن و دیدن کوتوله در مهمانی در خواب نشانه چیست  - استاد من دیشب خواب دیدم تو جایی مثل مهمانی بودم ی اقایی بود چهرش مثل ادم معمولی بود ولی قدش خیلی کوتاه بود و من بهش حس ترحم داشتم بعد گفت تاریخ تولدش یازدهم شهریور ۶۷ ، ک من تعجب کردم چون روز و ماهش هرکدوم یک روز کمتر از تولد خودمه و سالش یکیه میشه تعبیر کنید ممنون مدیر ♡♡♡: ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﻛﻮﺗﻮﻟﻪ: ﺭﻭﺡ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻄﺮﺯ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در مورد چیزی باید تصمیم بگیری یا انتخاب کنی یا انتخاب بشی؟ - بله برای…

تعبیر خواب مهمانی رفتن و دیدن کوتوله در مهمانی در خواب نشانه چیست 

- استاد من دیشب خواب دیدم تو جایی مثل مهمانی بودم ی اقایی بود چهرش مثل ادم معمولی بود ولی قدش خیلی کوتاه بود و من بهش حس ترحم داشتم بعد گفت تاریخ تولدش یازدهم شهریور ۶۷ ، ک من تعجب کردم چون روز و ماهش هرکدوم یک روز کمتر از تولد خودمه و سالش یکیه میشه تعبیر کنید ممنون

مدیر ♡♡♡:

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:

ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﻛﻮﺗﻮﻟﻪ: ﺭﻭﺡ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻄﺮﺯ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

در مورد چیزی باید تصمیم بگیری یا انتخاب کنی یا انتخاب بشی؟

- بله برای موضوعی مربوط به درسم سر ی دوراهی هستم

خیلی درگیرم و نمیدونم چیکار کنم

مشاور تحصیلی میخواستم بین دو‌ مورد مردد بودم

بین دو نفر

که کدوم رو انتخاب کنم

تعبیر:

خب مشاور قد کوتوله یا اونی که تقریبا همسن تو هست را انتخاب کن


- چ جالب خیلی ممنونم 🙏🏻🌹