1 ​ 2 تعرفه و قیمت تبلیغات در شبکه های صدا و سیما بر اساس ثانیه 1400 +جدول تعرفه تبلیغات در صدا و سیما 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

تعرفه و قیمت تبلیغات در شبکه های صدا و سیما بر اساس ثانیه 1400 +جدول تعرفه تبلیغات در صدا و سیما 1400

تبلیغات صدا و سیما 1400,تعرفه تبلیغات صدا و سیما 1400,هزینه تبلیغات صدا و سیما 1400,قیمت تبلیغات صدا و سیما 1400,

تعرفه و قیمت و هزینه هر ثانیه تبلیغات در شبکه های صدا و سیما 1400 چند است +جدول قیمت تبلیغات صدا و سیما تلویزیون هزینه تبلیغات تلویزیون بر پایه ثانیه‌ای در سال 1400 / هزینه تبلیغات تلویزیون بر اساس کنداکتور سال 1400 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه هزینه تبلیغات تلویزیون – جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1400 می باشد و ممکن است در ماه های…

تبلیغات بنری
تعرفه و قیمت و هزینه هر ثانیه تبلیغات در شبکه های صدا و سیما 1400 چند است +جدول قیمت تبلیغات صدا و سیما تلویزیون هزینه تبلیغات تلویزیون بر پایه ثانیه‌ای در سال 1400 / هزینه تبلیغات تلویزیون بر اساس کنداکتور سال 1400 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه هزینه تبلیغات تلویزیون – جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1400 می باشد و ممکن است در ماه های…
تعرفه و قیمت تبلیغات در شبکه های صدا و سیما بر اساس ثانیه 1400 +جدول تعرفه تبلیغات در صدا و سیما 1400

تعرفه و قیمت و هزینه هر ثانیه تبلیغات در شبکه های صدا و سیما 1400 چند است +جدول قیمت تبلیغات صدا و سیما تلویزیون

هزینه تبلیغات تلویزیون بر پایه ثانیه‌ای در سال 1400 / هزینه تبلیغات تلویزیون بر اساس کنداکتور سال 1400 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

هزینه تبلیغات تلویزیون – جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1400 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد.

شروط تبلیغات تلویزیونی

جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات تلویزیونی مراجعه فرمایید.

قیمت پخش آگهی تلویزیونی در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران سال 1400

تعرفه تبلیغات در شبکه یک تلویزیون​ 1400 

هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه یک 1,014,979,410 تومان می باشد

هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه یک هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.

میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک حدود 25.000.000 تومان می‌باشد.

تبلیغات در شبکه دو تلویزیون سال 1400 

هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه دو 807,389,000 تومان می باشد

هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه دو هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.

میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو حدود 27.000.000 تومان می‌باشد.

تعرفه تبلیغات در شبکه سه تلویزیون 1400 

هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه سه 1,033,545,000 تومان می باشد

هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه سه هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.

میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه حدود 33.000.000 تومان می‌باشد.

تعرفه تبلیغات در شبکه پنج تلویزیون 1400 

هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه پنج 202,352,925 تومان می باشد

هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه پنج هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.

میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج حدود 9.000.000 تومان می‌باشد.

تعرفه تبلیغات در شبکه خبر 1400 

هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه خبر 366,009,000 تومان می باشد

میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر حدود 17.000.000 تومان می‌باشد.

تبلیغات در شبکه نسیم

هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه نسیم 1,196,902,500 تومان می باشد

هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه نسیم هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.

میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم حدود 24.000.000 تومان می‌باشد.

تعرفه تبلیغات در شبکه نسیم 1400 

هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه نسیم 1,196,902,500 تومان می باشد

هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه نسیم هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.

میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم حدود 24.000.000 تومان می‌باشد. 

دانلود تعرفه تبلیغات صدا و سیما 1400