تبلیغات بنری
رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی جهان برای تداخل نداشتن با بازیهای المپیک به سال ۲۰۲۲ موکول شد.   به گزارش ایسنا به نقل از سایت insidethegames، بعد از تعویق بازیهای المپیک توکیو به سال ۲۰۲۱، مسئولان برگزاری بازیهای والیبال ساحلی قهرمانی جهان به منظور تداخل نداشتن این رقابتها با بازیهای المپیک توکیو، تصمیم گرفتند این رقابتها را به یک سال عقب‌تر موکول کنند و بنابراین این رقابتها در سال ۲۰۲۲ برگزار می‌شود.   میزبان این دوره از رقابتها شهر رم ایتالیا بود و با تعویق بازیها به سال ۲۰۲۲،…
تعویق برگزاری والیبال ساحلی قهرمانی جهان به سال ۲۰۲۲

رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی جهان برای تداخل نداشتن با بازیهای المپیک به سال ۲۰۲۲ موکول شد.

 

به گزارش ایسنا به نقل از سایت insidethegames، بعد از تعویق بازیهای المپیک توکیو به سال ۲۰۲۱، مسئولان برگزاری بازیهای والیبال ساحلی قهرمانی جهان به منظور تداخل نداشتن این رقابتها با بازیهای المپیک توکیو، تصمیم گرفتند این رقابتها را به یک سال عقب‌تر موکول کنند و بنابراین این رقابتها در سال ۲۰۲۲ برگزار می‌شود.

 

میزبان این دوره از رقابتها شهر رم ایتالیا بود و با تعویق بازیها به سال ۲۰۲۲، شهر محل برگزاری رقابتها تغییری نکرده است و در همان شهر رم ایتالیا برگزار می‌شود.

 

بسیاری از رویدادهای ورزشی که قرار بود در سال ۲۰۲۱ برگزار شود بخاطر تعویق بازیهای المپیک، تغییر زمان دادند که یکی از مهمترین رویدادها، رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان بوده است که آن هم به سال ۲۰۲۲ موکول شد.