1 ​ 2 تغییر ساعت رسمی کشور در 30 شهریور + ساعت رسمی 30 شهریور به عقب کشیده می شود

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

تغییر ساعت رسمی کشور در 30 شهریور + ساعت رسمی 30 شهریور به عقب کشیده می شود

تغییر ساعت رسمی کشور 30 شهریور,

تغییر ساعت رسمی کشور سال ۹۹+ ساعت در ۳۰ شهریور عقب کشیده می شود یا جلو؟+ تغییر ساعت رسمی کشور در ۳۰ شهریور را در سایت خبری واضح نیوز مشاهده نمایید.     تغییر ساعت در ۳۰ شهریور سال ۹۹:   ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۹ یکساعت به عقب کشیده می شود.   در واقع ساعت ۲۴ (۱۲ شب) روز یکشنبه به ساعت ۲۳ (۱۱ شب) تغییر پیدا خواهد کرد.   سالهاست که در ایران برای صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده ی بیشتر از نور خورشید در طول روز، هر ساله در روز اول فروردین ساعت…

تبلیغات بنری
تغییر ساعت رسمی کشور سال ۹۹+ ساعت در ۳۰ شهریور عقب کشیده می شود یا جلو؟+ تغییر ساعت رسمی کشور در ۳۰ شهریور را در سایت خبری واضح نیوز مشاهده نمایید.     تغییر ساعت در ۳۰ شهریور سال ۹۹:   ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۹ یکساعت به عقب کشیده می شود.   در واقع ساعت ۲۴ (۱۲ شب) روز یکشنبه به ساعت ۲۳ (۱۱ شب) تغییر پیدا خواهد کرد.   سالهاست که در ایران برای صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده ی بیشتر از نور خورشید در طول روز، هر ساله در روز اول فروردین ساعت…
تغییر ساعت رسمی کشور در 30 شهریور + ساعت رسمی 30 شهریور به عقب کشیده می شود

تغییر ساعت رسمی کشور سال ۹۹+ ساعت در ۳۰ شهریور عقب کشیده می شود یا جلو؟+ تغییر ساعت رسمی کشور در ۳۰ شهریور را در سایت خبری واضح نیوز مشاهده نمایید.

 

 

تغییر ساعت در ۳۰ شهریور سال ۹۹:

 

ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۹ یکساعت به عقب کشیده می شود.

 

در واقع ساعت ۲۴ (۱۲ شب) روز یکشنبه به ساعت ۲۳ (۱۱ شب) تغییر پیدا خواهد کرد.

 

سالهاست که در ایران برای صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده ی بیشتر از نور خورشید در طول روز، هر ساله در روز اول فروردین ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ یکساعت به جلو کشیده می شود.

 

همچنین طبق قانون ساعت رسمی کشور در ۳۰ شهریور در ساعت ۲۴ یکساعت به عقب بازگردانده می شود.

 

امسال نیز همچون سال های گذشته، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۹ یکساعت به عقب کشیده می شود.

 

 

علت تغییر ساعت رسمی کشور:

 

تغییر ساعت رسمی کشور به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده ی بیشتر از نورخورشید برای اولین بار در کشور آلمان به اجرا درآمد.

 

در حال حاضر هفتاد و هفت کشور در سراسر دنیا ساعت کشورشان را بر همین اساس تنظیم می کنند