1 ​ 2 تلاش سفیر ژاپن در عربستان برای غذا خوردن با دست ! فیلم

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

تلاش سفیر ژاپن در عربستان برای غذا خوردن با دست ! فیلم

سفیر ژاپن,غذا خوردن با دست,

تلاش سفیر ژاپن در عربستان برای غذا خوردن با دست!  سفیر ژاپن در عربستان ویدئویی از نحوه غذا خوردن خود در عربستان منتشر کرده که به نظر می‌رسد از آن لذت می‌برد. در این ضیافت سفیر ژاپن با شماری از مقامات سعودی در حال غذا خوردن با دست است. او گفته که من سعی کردم با دست غذا بخورم و از توصیه‌های جناب فرماندار استفاده کردم تا بتوانم با پنج انگشتم غذا را برداشته و بخورم.

تبلیغات بنری
تلاش سفیر ژاپن در عربستان برای غذا خوردن با دست!  سفیر ژاپن در عربستان ویدئویی از نحوه غذا خوردن خود در عربستان منتشر کرده که به نظر می‌رسد از آن لذت می‌برد. در این ضیافت سفیر ژاپن با شماری از مقامات سعودی در حال غذا خوردن با دست است. او گفته که من سعی کردم با دست غذا بخورم و از توصیه‌های جناب فرماندار استفاده کردم تا بتوانم با پنج انگشتم غذا را برداشته و بخورم.
تلاش سفیر ژاپن در عربستان برای غذا خوردن با دست !  فیلم

تلاش سفیر ژاپن در عربستان برای غذا خوردن با دست! 

سفیر ژاپن در عربستان ویدئویی از نحوه غذا خوردن خود در عربستان منتشر کرده که به نظر می‌رسد از آن لذت می‌برد. در این ضیافت سفیر ژاپن با شماری از مقامات سعودی در حال غذا خوردن با دست است. او گفته که من سعی کردم با دست غذا بخورم و از توصیه‌های جناب فرماندار استفاده کردم تا بتوانم با پنج انگشتم غذا را برداشته و بخورم.