تبلیغات بنری
 به گزارش واضح نیوز  ;با اشاره به روند کاهنده تورم در کشور اعلام کرد: خوشبختانه در فروردین ماه شاهد کاهش 2.4 واحد درصدی شاخص بهای تولید کننده بودیم، به طوری که تورم تولید کننده از 1.6 درصد اسفند 98 به 0.8- درصد در فروردین 99 رسید. رئیس کل بانک مرکزی  افزود: براین اساس تغییر شاخص بهای  تولید کننده (تورم نقطه به نقطه) درفروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته به 20.9 درصد رسید که نسبت به ماه پیش 2.9 واحد درصد کاهش داشت.همتی تأکید کرد: با توجه پیش‌نگر بودن تورم تولید کننده…
تورم ماهانه تولید کننده در فروردین ماه منفی شد

 به گزارش واضح نیوز  ;با اشاره به روند کاهنده تورم در کشور اعلام کرد: خوشبختانه در فروردین ماه شاهد کاهش 2.4 واحد درصدی شاخص بهای تولید کننده بودیم، به طوری که تورم تولید کننده از 1.6 درصد اسفند 98 به 0.8- درصد در فروردین 99 رسید.


رئیس کل بانک مرکزی  افزود: براین اساس تغییر شاخص بهای  تولید کننده (تورم نقطه به نقطه) درفروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته به 20.9 درصد رسید که نسبت به ماه پیش 2.9 واحد درصد کاهش داشت.

همتی تأکید کرد: با توجه پیش‌نگر بودن تورم تولید کننده ،این امر می‌تواند  بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی است.