تبلیغات بنری
مرحوم آیت الله بهجت از خالص ترین بندگان خدا در زمان حیات خویش بود. آیت الله بهجت در زمینه زلزله و حوادث طبیعی دیگر توصیه هایی را در زمان مواجه با این بلا برای شیعیان فرموند. 
توصیه های دینی آیت الله بهجت هنگام زلزله

مرحوم آیت الله بهجت از خالص ترین بندگان خدا در زمان حیات خویش بود. آیت الله بهجت در زمینه زلزله و حوادث طبیعی دیگر توصیه هایی را در زمان مواجه با این بلا برای شیعیان فرموند.