1 ​ 2 توهین اخبار تلویزیون آذربایجان با گرسنه خواندن مردم ایران و کتک کاری انها سر غذای نذری /فیلم

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

توهین اخبار تلویزیون آذربایجان با گرسنه خواندن مردم ایران و کتک کاری انها سر غذای نذری /فیلم

توهین اخبار آذربایجان به ملت ایران,

توهین اخبار تلویزیون آذربایجان با گرسنه خواندن مردم ایران و کتک کاری انها سر غذای نذری /فیلم اخبار تلویزیون جمهوری آذربایجان ضمن پخش تصاویری از توزیع غذای نذری اعلام کرد که مردم ایران در فقر و نداری به سر می‌برند و برای غذا همدیگر را کتک و لگدکاری کردند. (اخبار تلویزیون جمهوری آذربایجان میگه تو ایران مردم فقیر و ندار سر غذای نذری همدیگرو لگد کردن(کتک زدن و...) در حالی که ویدئو هم مربوط به ایران نیست

تبلیغات بنری
توهین اخبار تلویزیون آذربایجان با گرسنه خواندن مردم ایران و کتک کاری انها سر غذای نذری /فیلم اخبار تلویزیون جمهوری آذربایجان ضمن پخش تصاویری از توزیع غذای نذری اعلام کرد که مردم ایران در فقر و نداری به سر می‌برند و برای غذا همدیگر را کتک و لگدکاری کردند. (اخبار تلویزیون جمهوری آذربایجان میگه تو ایران مردم فقیر و ندار سر غذای نذری همدیگرو لگد کردن(کتک زدن و...) در حالی که ویدئو هم مربوط به ایران نیست
توهین اخبار تلویزیون آذربایجان با گرسنه خواندن مردم ایران و کتک کاری انها سر غذای نذری /فیلم

توهین اخبار تلویزیون آذربایجان با گرسنه خواندن مردم ایران و کتک کاری انها سر غذای نذری /فیلم

اخبار تلویزیون جمهوری آذربایجان ضمن پخش تصاویری از توزیع غذای نذری اعلام کرد که مردم ایران در فقر و نداری به سر می‌برند و برای غذا همدیگر را کتک و لگدکاری کردند.

(اخبار تلویزیون جمهوری آذربایجان میگه تو ایران مردم فقیر و ندار سر غذای نذری همدیگرو لگد کردن(کتک زدن و...)

در حالی که ویدئو هم مربوط به ایران نیست