1 ​ 2 متن و عکس مهناز افشار برای فوت ارشا اقدسی /ناراحتی شدید خانم بازیگر برای بدلکار فوت شده+عکس

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

متن و عکس مهناز افشار برای فوت ارشا اقدسی /ناراحتی شدید خانم بازیگر برای بدلکار فوت شده+عکس

مهناز افشار ارشا اقدسی,واکنش مهناز افشار به فوت ارشا اقدسی,

ارشا اقدسی بدلکار سرشناس کشورمان 13 مرداد 1400 به علت تصادف سر صحنه یکی از فیلم هایش درگذشت. هنرمندان زیادی به درگذشت ارشا اقدسی واکنش نشان دادند. یکی از آنها مهناز افشار بود که اولین تجربه پرش خود از ارتفاع را با کمک ارشا اقدسی انجام داده بود. توییت ناراحتی مهناز افشار برای ارشا اقدسی و متن وی برای ارشا.

تبلیغات بنری
ارشا اقدسی بدلکار سرشناس کشورمان 13 مرداد 1400 به علت تصادف سر صحنه یکی از فیلم هایش درگذشت. هنرمندان زیادی به درگذشت ارشا اقدسی واکنش نشان دادند. یکی از آنها مهناز افشار بود که اولین تجربه پرش خود از ارتفاع را با کمک ارشا اقدسی انجام داده بود. توییت ناراحتی مهناز افشار برای ارشا اقدسی و متن وی برای ارشا.
متن و عکس مهناز افشار برای فوت ارشا اقدسی /ناراحتی شدید خانم بازیگر برای بدلکار فوت شده+عکس

ارشا اقدسی بدلکار سرشناس کشورمان 13 مرداد 1400 به علت تصادف سر صحنه یکی از فیلم هایش درگذشت.

هنرمندان زیادی به درگذشت ارشا اقدسی واکنش نشان دادند.

یکی از آنها مهناز افشار بود که اولین تجربه پرش خود از ارتفاع را با کمک ارشا اقدسی انجام داده بود.

توییت ناراحتی مهناز افشار برای ارشا اقدسی و متن وی برای ارشا.

مهناز افشار و ارشا اقدسی