1 ​ 2 جزئیات تیراندازی در کرمانشاه امروز | جزئیات تیراندازی ۹ مرداد ۱۴۰۰ خانمی در کرمانشاه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جزئیات تیراندازی در کرمانشاه امروز | جزئیات تیراندازی ۹ مرداد ۱۴۰۰ خانمی در کرمانشاه

تیراندازی در کرمانشاه,تیراندازی در شورای حل اختلاف کرمانشاه,

تیراندازی در کرمانشاه امروز | جزئیات تیراندازی ۹ مرداد ۱۴۰۰ خانمی در کرمانشاه  فرمانده انتظامی کرمانشاه گفت روز شنبه یک زن در مقابل ساختمان شورای حل اختلاف این شهر «چندین گلوله به سمت همسرش شلیک کرد». به گفته او، این زن بازداشت شد و مرد مجروح نیز به بیمارستان انتقال یافت. او گفت: «شلیک اسلحه توسط خانم‌ها متاسفانه جو مناسبی در اذهان عمومی ایجاد نخواهد کرد. منبع : ایران چطور 

تبلیغات بنری
تیراندازی در کرمانشاه امروز | جزئیات تیراندازی ۹ مرداد ۱۴۰۰ خانمی در کرمانشاه  فرمانده انتظامی کرمانشاه گفت روز شنبه یک زن در مقابل ساختمان شورای حل اختلاف این شهر «چندین گلوله به سمت همسرش شلیک کرد». به گفته او، این زن بازداشت شد و مرد مجروح نیز به بیمارستان انتقال یافت. او گفت: «شلیک اسلحه توسط خانم‌ها متاسفانه جو مناسبی در اذهان عمومی ایجاد نخواهد کرد. منبع : ایران چطور 
جزئیات تیراندازی در کرمانشاه امروز | جزئیات تیراندازی ۹ مرداد ۱۴۰۰ خانمی در کرمانشاه

تیراندازی در کرمانشاه امروز | جزئیات تیراندازی ۹ مرداد ۱۴۰۰ خانمی در کرمانشاه 

فرمانده انتظامی کرمانشاه گفت روز شنبه یک زن در مقابل ساختمان شورای حل اختلاف این شهر «چندین گلوله به سمت همسرش شلیک کرد».

به گفته او، این زن بازداشت شد و مرد مجروح نیز به بیمارستان انتقال یافت.

او گفت: «شلیک اسلحه توسط خانم‌ها متاسفانه جو مناسبی در اذهان عمومی ایجاد نخواهد کرد.

منبع : ایران چطور