1 ​ 2 ثبت نام مهاجرین افغانی در دفتر سازمان ملل تهران

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ثبت نام مهاجرین افغانی در دفتر سازمان ملل تهران

مهاجران افغانی در ایران,

کمیساریا، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، دیروز یادداشت مشورتی پیرامون عدم بازگشت برای افغانستان منتشر کرد که در طی آن خواستار ممنوعیت بازگشت اجباری اتباع افغانستانی شامل پناهجویانی که درخواستشان قبول نگردیده شد. در پی وخامت سریع وضعیت امنیت و حقوق بشر در بخش‌های وسیعی از افغانستان و شکل گیری وضعیت اضطراری بشردوستانه، کمیساریا از دولت ها می خواهد که بازگشت اجباری آن دسته از اتباع افغانستانی که پیشترعدم نیاز آنها به حمایت بین المللی مشخص گردیده بود را متوقف کنند. کمیساریا در شرایط متغیر فعلی…

تبلیغات بنری
کمیساریا، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، دیروز یادداشت مشورتی پیرامون عدم بازگشت برای افغانستان منتشر کرد که در طی آن خواستار ممنوعیت بازگشت اجباری اتباع افغانستانی شامل پناهجویانی که درخواستشان قبول نگردیده شد. در پی وخامت سریع وضعیت امنیت و حقوق بشر در بخش‌های وسیعی از افغانستان و شکل گیری وضعیت اضطراری بشردوستانه، کمیساریا از دولت ها می خواهد که بازگشت اجباری آن دسته از اتباع افغانستانی که پیشترعدم نیاز آنها به حمایت بین المللی مشخص گردیده بود را متوقف کنند. کمیساریا در شرایط متغیر فعلی…
ثبت نام مهاجرین افغانی در دفتر سازمان ملل تهران

کمیساریا، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، دیروز یادداشت مشورتی پیرامون عدم بازگشت برای افغانستان منتشر کرد که در طی آن خواستار ممنوعیت بازگشت اجباری اتباع افغانستانی شامل پناهجویانی که درخواستشان قبول نگردیده شد.

در پی وخامت سریع وضعیت امنیت و حقوق بشر در بخش‌های وسیعی از افغانستان و شکل گیری وضعیت اضطراری بشردوستانه، کمیساریا از دولت ها می خواهد که بازگشت اجباری آن دسته از اتباع افغانستانی که پیشترعدم نیاز آنها به حمایت بین المللی مشخص گردیده بود را متوقف کنند.

کمیساریا در شرایط متغیر فعلی از خطرات ناشی از نقض حقوق بشر علیه غیرنظامیان شامل زنان و دختران، افرادی که تصور می شود با دولت افغانستان، سازمان‌های بین المللی یا نیروهای نظامی بین‌المللی ارتباط داشته یا دارند، ابراز نگرانی می کند.

از ابتدای سال جاری، بیش از ۵۵۰،۰۰۰ افغانستانی در نتیجه درگیری و ناامنی‌ها در داخل افغانستان بیجا شده‌اند. در حالی که تا کنون فقط تعداد کمی از غیرنظامیان به صورت پراکنده به کشورهای همسایه‌ی افغانستان گریخته‌اند، شرایط به سرعت در حال تحول است.

در شرایط بی ثبات و مبهم فعلی، کمیساریا همچنان خواستار دسترسی غیرنظامیان افغانستانی به سرزمین‌ها است تا احترام به اصل عدم بازگشت در هر زمان – ممنوعیت بازگشت افراد به شرایط خطرناک حفظ گردد.

دولت‌ها دارای مسئولیت قانونی و اخلاقی بوده تا به کسانی که در جست و جوی امنیت از افغانستان می‌گریزند، اجازه ورود داده و پناهندگان را به اجبار بازنگردانند.

کمیساریای از اقدامات اخیر چندین کشور در توقف موقت اخراج پناهجویانی که درخواستشان مردود شده استقبال کرده است.

 یادداشت مشورتی کمیساریا در مورد عدم بازگشت اجباری تا زمانی که امنیت، حاکمیت قانون و شرایط حقوق بشر در کشور به اندازه‌ای بهبود یابد که امکان بازگشت ایمن و با کرامت افراد ایجاد گردد، به قوت خود باقی خواهد ماند.