تبلیغات بنری
جاده های بدون خودرو و خواب راحت شیرها یک جنگلبان در پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی تصاویری از یک منظره غیرمعمول را ثبت کرده. شیرهایی که در وسط جاده ای که معمولا مملو از خودروهای توریست هاست، راحت و بدور از مزاحمت توریست ها دراز کشیده اند. این پارک مشهور، همانند بسیاری از مکان های دیگر در کشوردر پی شیوع ویروس کرونا، به روی عموم بسته شده است.  
جاده های بدون خودرو و خواب راحت شیرها + تصاویر

جاده های بدون خودرو و خواب راحت شیرها یک جنگلبان در پارک ملی کروگر در آفریقای جنوبی تصاویری از یک منظره غیرمعمول را ثبت کرده. شیرهایی که در وسط جاده ای که معمولا مملو از خودروهای توریست هاست، راحت و بدور از مزاحمت توریست ها دراز کشیده اند. این پارک مشهور، همانند بسیاری از مکان های دیگر در کشوردر پی شیوع ویروس کرونا، به روی عموم بسته شده است.

 

جاده های بدون خودرو و خواب راحت شیرها + تصاویر

عکس شیر