تبلیغات بنری
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه 14 اردیبهشت ۹۹ اعلام شد  
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دوشنبه 15 اردیبهشت 99

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه 14 اردیبهشت ۹۹ اعلام شد

 

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دوشنبه 15 اردیبهشت 99