تبلیغات بنری
جدول زمانی مدرسه تلویزیونی ایران از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز سه شنبه 9 اردیبهشت 99 اعلام شد.   شبکه ‌آموزش:   متوسطه دوره اول   ساعت 7.45 تا 8.00 درس تربیت بدنی دوره دوم متوسطه    ساعت 8.05 تا 8.25 درس کاروفناوری پایه 9   ساعت 8.25 تا 8.45 درس عربی پایه 8     ساعت 8.48 تا 9.05 درس ریاضی پایه 7    ساعت 9.05 تا 9.25 درس زبان انگلیسی پایه 8    برنامه دوره ابتدایی   ساعت 10.30 تا 11 درس فارسی و نگارش پایه اول  …
جدول زمانی آموزش تلویزیونی سه‌شنبه 1399/2/9

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی ایران از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز سه شنبه 9 اردیبهشت 99 اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش:

 

متوسطه دوره اول

 

ساعت 7.45 تا 8.00 درس تربیت بدنی دوره دوم متوسطه 

 

ساعت 8.05 تا 8.25 درس کاروفناوری پایه 9

 

ساعت 8.25 تا 8.45 درس عربی پایه 8  

 

ساعت 8.48 تا 9.05 درس ریاضی پایه 7 

 

ساعت 9.05 تا 9.25 درس زبان انگلیسی پایه 8 

 

برنامه دوره ابتدایی

 

ساعت 10.30 تا 11 درس فارسی و نگارش پایه اول

 

 ساعت 11 تا 11.30 درس فارسی و نگارش پایه دوم

 

 ساعت 11.30 تا 12 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم

 

ساعت 12 تا 12.30 درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم

 

 ساعت 12.30 تا 13 درس فارسی و‌ نگارش پایه پنجم

 

 ساعت 13.15 تا 13.45 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

 

متوسطه دوم:

 

ساعت 14.30 درس ریاضی پایه 12 رشته علوم تجربی    

 

ساعت 15 درس ریاضی 1 پایه 10 رشته ریاضی و علوم تجربی  

 

ساعت 15.30 درس فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی 

 

ساعت 16 درس ریاضی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی 

 

ساعت 16.30 درس دین و زندگی 2 پایه 11 رشته ریاضی و تجربی    

 

ساعت 17 درس انسان و محیط زیست پایه 11 تمام رشته ها    

 

 شبکه 4

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

 

ساعت 8 تا 8.30 درس اصول عقاید 1 پایه 10 رشته معارف اسلامی    

 

ساعت 8.30 تا 9 درس علوم و فنون ادبی 2 پایه 11 رشته علوم انسانی و معارف اسلامی  

    

ساعت 9 تا 9.30 درس تاریخ اسلام 1 پایه 10 رشته معارف اسلامی      

 

ساعت 9.30 تا 9.55 درس نقاشی ،نمایش و تاریخ پایه 12-رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه ای  

 

ساعت 9.55 تا 10.25 درس عربی 2-پایه 11 درس مشترک تمام زمینه ها 

 

ساعت 10.25 تا 10.50 درس حسابداری خرید و فروش -پایه 10 - رشته حسابداری بازرگانی- شاخه فنی و حرفه ای 

 

ساعت 10.50 تا 11.10 درس آب ،خاک و گیاه - پایه 10 - درس مشترک زمینه کشاورزی -شاخه فنی و حرفه ای

 

ساعت 11.15 تا 11.40 درس نقشه برداری،پیاده سازی و کنترل - پایه 12-رشته ساختمان - شاخه فنی و حرفه ای   

 

 ساعت 11.40 تا 12 درس مبانی هنرهای تجسمی - پایه 10 -کنتراست رنگ ها رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه ای