تبلیغات بنری
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز سه شنبه 2 اردیبهشت 99 اعلام شد.   شبکه آموزش:   متوسطه دوره اول:   ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی دوره متوسطه   ساعت 8.05 تا 8.25 درس ادبیات فارسی پایه 9   ساعت 8.25 تا 8.45 درس علوم تجربی پایه 8   ساعت 8.45 تا 9.05 درس ریاضی پایه 7   ساعت 9.05 تا 9.25 علوم تجربی پایه 7   برنامه دوره ابتدایی :   ساعت 10.30 تا 11درس فارسی و‌نگارش پایه اول    ساعت…
جدول زمانی آموزش تلویزیونی شبکه های سیما در روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز سه شنبه 2 اردیبهشت 99 اعلام شد.

 

شبکه آموزش:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی دوره متوسطه

 

ساعت 8.05 تا 8.25 درس ادبیات فارسی پایه 9

 

ساعت 8.25 تا 8.45 درس علوم تجربی پایه 8

 

ساعت 8.45 تا 9.05 درس ریاضی پایه 7

 

ساعت 9.05 تا 9.25 علوم تجربی پایه 7

 

برنامه دوره ابتدایی :

 

ساعت 10.30 تا 11درس فارسی و‌نگارش پایه اول

 

 ساعت 11 تا 11.30 درس فارسی و نگارش پایه دوم

 

 ساعت 11.30 تا 12 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم

 

ساعت 12 تا 12.30 درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم

 

 ساعت 12.30 تا 13 درس فارسی و‌ نگارش پایه پنجم

 

 ساعت 13.15 تا 13.45 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

 

متوسطه دوم:

 

ساعت 14.30 درس نگارش 1 پایه 10 تمام رشته ها 

 

ساعت 15 درس ریاضی پایه 10 رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

ساعت 15.30 درس فیزیک2 پایه 11رشته ریاضی

 

ساعت 16 درس ریاضی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی  

 

ساعت 16.30 درس دین و زندگی 2 پایه 11 رشته ریاضی و تجربی  

 

ساعت 17 درس انسان و محیط زیست پایه 11 رشته‌های ریاضی و تجربی 

 

ساعت 22 درس هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک 

  

ساعت 22.30 درس فیزیک3 پایه 12 رشته علوم تجربی 

 

 شبکه 4

 

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

 

ساعت 8 تا 8.30 درس ریاضی و آمار 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

 

ساعت 8.30 تا 9 درس عربی زبان قرآن 1 پایه 10 رشته معارف اسلامی 

    

ساعت 9 تا 9.30 درس اصول عقاید 1 پایه 10 رشته معارف اسلامی   

 

ساعت 9.30 تا 10 درس ریاضی و آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

 

ساعت 10 تا 10.30 درس تاریخ اسلام 1 پایه 10 رشته معارف اسلامی   

 

ساعت 10.30 تا 10.55 کارگاه نوآوری و کارآفرینی - پایه 11-بازاریابی و فروش -درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش 

 

ساعت 10.55 تا 11.20 درس آب، خاک و گیاه -پایه 10 - کشت و نگهداری گیاهان -رشته های زمینه کشاورزی شاخه فنی حرفه ای

 

ساعت 11.20 تا 11.40 درس فناوری های نوین - پایه 11 - از ایده تا محصول - درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش   

 

 ساعت 11.40 تا 12 درس ارتباط موثر پایه 10- ارتباط کسب و کار -رشته های زمینه خدمات- شاخهچ های فنی و حرفه ای و کاردانش .