تبلیغات بنری
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد   جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش آموزان برای روز یکشنبه 14 اردیبهشت 99 اعلام شد.   شبکه آموزش    ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی دوره متوسطه    متوسطه دوره اول:   ساعت 8.05 تا 8.25 درس ادبیات فارسی پایه 9     ساعت 8.25 تا 8.45 درس مطالعات اجتماعی پایه 8    ساعت 8.45 تا 9.05 درس زبان انگلیسی پایه 7  ساعت 9.05 تا 9.25 درس…
جدول زمانی آموزش تلویزیونی یکشنبه 14 اردیبهشت 99

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد

 

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش آموزان برای روز یکشنبه 14 اردیبهشت 99 اعلام شد.

 

شبکه آموزش 

 

ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی دوره متوسطه 

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت 8.05 تا 8.25 درس ادبیات فارسی پایه 9  

 

ساعت 8.25 تا 8.45 درس مطالعات اجتماعی پایه 8 

 

ساعت 8.45 تا 9.05 درس زبان انگلیسی پایه 7 

ساعت 9.05 تا 9.25 درس علوم تجربی پایه 7

 

برنامه دوره ابتدایی :

 

ساعت 10.30 تا 11 درس بازی و ریاضی پایه اول

 

ساعت 11 تا 11.30 درس فارسی و‌ نگارش پایه دوم

 

 ساعت 11.30 تا 12 درس فارسی و نگارش پایه سوم

 

ساعت 12 تا 12.30 درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

 

ساعت 12.30 تا 13 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی ‌پایه پنجم

 

 ساعت 13.15 تا 13.45 درس فارسی و‌نگارش پایه ششم

 

 متوسطه دوم 

 

ساعت 14.30 تا 15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی و تجربی 

 

 ساعت 15 تا 15.30 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک 

 

ساعت 15.30 تا 16 درس فارسی 3 پایه 12 تمام رشته ها  

 

 ساعت 16 تا 16.30 درس عربی،زبان قرآن 1 پایه 10 رشته ریاضی و تجربی

 

ساعت 16.30 تا 17 درس شیمی 3 پایه 12 رشته ریاضی و تجربی 

 

 ساعت 17 تا 17.30 درس فارسی 1 پایه 10 تمام رشته ها  

 

شبکه 4 :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

 

ساعت 7 تا 7.25 درس ارتباط موثر - اصول و فنون مذاکره - پایه 10 - زمینه خدمات - شاخه فنی حرفه ای و کاردانش 

 

  ساعت 7.25 تا 7.50 درس کنترل فرآیندهای شیمیایی - پایه 11 -رشته صنایع شیمیایی - شاخه فنی حرفه ای 

 

ساعت 7.50 تا 8.10 درس مبلمان کودک و نوجوان - پایه 10 - رشته چوب و‌مبلمان -شاخه فنی حرفه ای  

 

ساعت 8.10 تا 8.35 درس حسابداری مقدماتی - پایه 10 - رشته حسابداری - شاخه کاردانش.

 

ساعت 8.35 تا 9 درس طراحی وب -پایه 11 - تولیدکننده و توسعه دهنده پایگاه اینترنتی - شاخه کاردانش 

 

ساعت 9 تا 9.30 درس متره و برآورد -پودمان5 - پایه 12 - رشته نقشه کشی معماری - شاخه فنی حرفه ای

 

 ساعت 9.30 تا 10 درس عربی،زبان قرآن 1 پایه 10 رشته علوم انسانی 

 

ساعت 10 تا 10.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته علوم انسانی 

 

ساعت 10.30 تا 11 درس عربی،زبان قرآن 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی.

 

اسنیم