1 ​ 2 جدول زمانی آموزش تلویزیونی : شنبه 13 اردیبهشت 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی : شنبه 13 اردیبهشت 99

برنامه درسی دانش‌آموزان شنبه 13 اردیبهشت 99,

جدول مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز شنبه 13 اردیبهشت 99 اعلام شد.   شبکه ‌آموزش:   متوسطه دوره اول:   ​​​​ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی دوره ابتدایی   ساعت 8.05 تا 8.25 درس عربی زبان قرآن پایه 9     ساعت 8.25 تا 8.45 درس علوم تجربی پایه 8    ساعت 8.45 تا 9.05 درس عربی پایه 7   ساعت 9.05 تا 9.25 درس ریاضی پایه 9   برنامه دوره ابتدایی    ساعت 10.30 تا 11 درس فارسی و نگارش پایه اول   ساعت 11 تا 11.30…

تبلیغات بنری
جدول مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز شنبه 13 اردیبهشت 99 اعلام شد.   شبکه ‌آموزش:   متوسطه دوره اول:   ​​​​ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی دوره ابتدایی   ساعت 8.05 تا 8.25 درس عربی زبان قرآن پایه 9     ساعت 8.25 تا 8.45 درس علوم تجربی پایه 8    ساعت 8.45 تا 9.05 درس عربی پایه 7   ساعت 9.05 تا 9.25 درس ریاضی پایه 9   برنامه دوره ابتدایی    ساعت 10.30 تا 11 درس فارسی و نگارش پایه اول   ساعت 11 تا 11.30…
جدول زمانی آموزش تلویزیونی : شنبه 13 اردیبهشت 99

جدول مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز شنبه 13 اردیبهشت 99 اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش:

 

متوسطه دوره اول:

 

​​​​ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی دوره ابتدایی

 

ساعت 8.05 تا 8.25 درس عربی زبان قرآن پایه 9  

 

ساعت 8.25 تا 8.45 درس علوم تجربی پایه 8 

 

ساعت 8.45 تا 9.05 درس عربی پایه 7

 

ساعت 9.05 تا 9.25 درس ریاضی پایه 9

 

برنامه دوره ابتدایی 

 

ساعت 10.30 تا 11 درس فارسی و نگارش پایه اول

 

ساعت 11 تا 11.30 درس بازی و ریاضی پایه دوم

 

 ساعت 11.30 تا 12 درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم

 

ساعت 12 تا 12.30 درس بازی و ریاضی پایه چهارم

 

 ساعت 12.30 تا 13 درس فارسی ‌‌و نگارش پایه پنجم

 

 ساعت 13.15 تا 13.45 درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

 

 متوسطه دوم 

 

ساعت 14.30 تا 15 درس فیزیک 1 پایه 10 رشته تجربی 

 

 ساعت 15 تا 15.30 درس آمارو احتمال 1 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک 

 

ساعت 15.30 تا 16 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک 

 

 ساعت 16 تا 16.30 درس فیزیک 2 پایه 11 رشته تجربی

 

ساعت 16.30 تا 17 درس زیست شناسی 3 پایه 12 رشته تجربی

 

 ساعت 17 تا 17.30 درس تاریخ معاصر پایه 11 رشته ریاضی و تجربی 

 

 شبکه 4 :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

 

ساعت 7 تا 7.25 درس طراحی گرافیک رایانه ای - آموزش نرم افزار فتوشاپ - مبحث خود کار سازی عملیات - پایه 10 - رشته کامپیوتر و گرافیک رایانه - شاخه کاردانش

 

  ساعت 7.25 تا 7.45 درس دانش فنی تخصصی - پایه 12 - مبحث پدیده احتراق و سوخت های جایگزین -رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی حرفه ای

 

ساعت 7.48 تا 8.10 درس نقشه کشی فنی رایانه ای - پایه 10 - ترسیم با رایانه -زمینه صنعت - شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

 

ساعت 8.10 تا 8.30 درس آشنایی با بناهای تاریخی - پودمان 5 - پایه 10- رشته نقشه کشی معماری - شاخه فنی حرفه ای.

 

ساعت 8.30 تا 8.50 درس طراحی مبلمان کودک و نوجوان - پودمان 5 - پایه 10 - رشته صنایع چوب - شاخه فنی و حرفه ای.

 

ساعت 8.50 تا 9.10 درس منطق پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

 

ساعت 9.10 تا 9.35 درس عربی زبان قرآن 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی

 

ساعت 9.35 تا 10 درس فلسفه 1 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

 

منبع : خبرگزاری تسنیم