1 ​ 2 جدول قیمت تلویزیون سونی و ال جی در مهر ۱۴۰۰

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول قیمت تلویزیون سونی و ال جی در مهر ۱۴۰۰

قیمت تلویزیون ال جی,قیمت تلویزیون سونی,مهر 1400,

جدول قیمت انوع مدل های تلویزیون سونی و ال جی در مهر ۱۴۰۰ قیمت انواع تلویزیون های هوشمند سونی و ال جی در مهر ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده نمایید.    تلویزیون سونی SONY تلویزیون قیمت (تومان) تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی 40W650D 40inch  8,200,000 تلویزیون ال ای دی سونی KDL-40R350E 40inch  8,800,000 تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی 43W660F 43inch  8,900,000 تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-43X8000G 43inch  10,300,000 تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-50W660F 50inch  11,900,000…

تبلیغات بنری
جدول قیمت انوع مدل های تلویزیون سونی و ال جی در مهر ۱۴۰۰ قیمت انواع تلویزیون های هوشمند سونی و ال جی در مهر ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده نمایید.    تلویزیون سونی SONY تلویزیون قیمت (تومان) تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی 40W650D 40inch  8,200,000 تلویزیون ال ای دی سونی KDL-40R350E 40inch  8,800,000 تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی 43W660F 43inch  8,900,000 تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-43X8000G 43inch  10,300,000 تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-50W660F 50inch  11,900,000…
جدول قیمت تلویزیون سونی و ال جی در مهر ۱۴۰۰

جدول قیمت انوع مدل های تلویزیون سونی و ال جی در مهر ۱۴۰۰

قیمت انواع تلویزیون های هوشمند سونی و ال جی در مهر ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده نمایید.

 

 تلویزیون سونی SONY

تلویزیون

قیمت (تومان)

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی 40W650D 40inch  8,200,000
تلویزیون ال ای دی سونی KDL-40R350E 40inch  8,800,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی 43W660F 43inch  8,900,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-43X8000G 43inch  10,300,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-50W660F 50inch  11,900,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-49X7000G 49inch  13,500,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-49X7500H 49inch  13,700,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-49X8000G 49inch  14,000,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-55X7000G 55inch  14,200,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KDL-49W800G 49inch  14,400,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-55X7500F 55inch  15,900,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-55X7500H 55inch  16,300,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی 49X8000D 49inch 4K  17,000,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-49X8000H 49inch  17,300,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-55X8000H 55inch  18,800,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-65X7000G 65inch  19,000,000
تلویزیون ال ای دی سونی KD-55X8000E 55inch  19,700,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-55X8000E 55inch  20,400,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی 55X8577F 55inch  20,500,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-55X8500G 55inch  22,350,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی 55X8000G 55inch  22,900,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-65X7500H 65inch  23,200,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-55X9500G 55inch  24,800,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی 65X8000G 65inch  25,400,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-65X8000H 65inch  25,800,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی 65X8500G 65inch  27,650,000
تلویزیون ال ای دی سونی KD-65X8500E 65inch  29,700,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی 65X9000H 65inch  29,800,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-75X8000H 75inch  36,300,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-75X8000G 75inch  40,000,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-75X9000H 75inch  53,900,000
تلویزیون اولد هوشمند سونی XBR65A8F 65inch  54,800,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی KD-​85X8000H 85inch  62,000,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی 85X9000H 85inch  75,500,000
 

 تلویزیون ال جی  LG

تلویزیون

قیمت (تومان)

تلویزیون ال سی دی هوشمند ال جی 32LJ520U 32inch  4,757,700
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 43LM6300PVB 43inch  8,600,000
تلویزیون ال ای دی ال جی 43LJ510T 43inch  9,964,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 43LM5700PUA 43inch  10,200,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 43UM7340PVA 43inch  10,670,400
تلویزیون ال سی دی هوشمند ال جی 49LK5730PVC 49inch  11,700,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 43LK5730PVC 43inch  12,182,900
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 49UM7340PVA 49inch  12,400,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 50UM7340PVA 50inch  12,700,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 49UN71006LB 49inch  14,400,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 55 اینچ 55UN8060PVB  16,600,000
تلویزیون ال ای دی ال جی 55UK69000GI 55inch  17,800,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 55SM8100PVA 55inch  18,700,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 65UN8060 65inch  21,300,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 65NANO80VNA 65inch  23,800,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 65NANO79 65inch  24,778,400
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 65SM8100PVA 65inch  28,500,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 65NANO86VNA 65inch  32,500,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 75UN7180PVC 75inch  37,600,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 75NANO79VNE 75inch  45,000,000
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی 75SM8610 75inch  46,476,700
تلویزیون ال ای دی هوشمند ال جی OLED77CXPVA 77inch  90,038,300