1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی جمعه 18 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی جمعه 18 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

برنامه درسی شبکه آموزش 18 مهر,برنامه درسی فردا جمعه 18 مهر,برنامه فرصت برابر 18 مهر 99,جدول درسی دروس تلویزیونی جمعه 10 مهر,جدول زمانبندی دروس فردا 18 مهر 99,جدول پخش شبکه آموزش 18 مهر 99,دروس مقاطع تحصیلی 18 مهر 99,مدرسه تلویزیونی ایران 18 مهر,برنامه درسی تلویزیونی 99/07/18,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 18 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه 18 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جمعه 18 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 18 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه هجدهم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا جمعه 18 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش:…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 18 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه 18 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جمعه 18 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 18 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه هجدهم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا جمعه 18 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش:…
جدول پخش برنامه درسی جمعه 18 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 18 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه 18 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جمعه 18 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .
 

جدول پخش برنامه درسی 18 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه هجدهم مهر ماه 1399
    


جدول برنامه درسی فردا جمعه 18 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :

 

شبکه ‌آموزش:

 

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8


فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 8  تا 8.30 استاندارد شهروند الکترونیک / رشته رایانه - پایه 10 - شاخه کاردانش
    
ساعت 8.30 تا 9 ارتباط موثر / رشته مشترک زمینه خدمات

ساعت 9 تا 9.30 تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه  12- شاخه   فنی و  حرفه ای

  دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11علوم و زندگی با محوریت پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 ریاضی و زندگی با محوریت  پایه  سوم
 
ساعت 11.30تا 12.10 فارسی و زندگی با محوریت    پایه ششم
 
ساعت 12.10 تا 12.40 توانمند سازی معلمان - یادگیری مبتنی بر ویدیو  

ساعت 12.40 تا 13.10 اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت 13.10 تا 13.40  فارسی و نگارش   (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان

 متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 کار و فناوری جلسه سوم (فناوری و نوآوری ) پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30کار و فناوری  قسمت سوم (کار با فلز)    پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 کار و فناوری  قسمت سوم (الگوریتم )     پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30  آموزش  مجازی-  الگوهای طراحی آموزش مجازی

متوسطه دوم

 ساعت 16.30 تا 17  تفکر و سواد رسانه ای  -  درس انتخابی - مشترک تمام رشته ها     
   
 ساعت 17 تا 17.30 زمین شناسی  - پایه 11- علوم تجربی و ریاضی فیزیک   
     
 ساعت 17.30 تا 18 تاریخ معاصر -  پایه 11 -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   

شبکه 4


ساعت 7.30 درس علوم وفنون ادبی3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 8 درس فارسی2 پایه 11  مشترک تمام رشته ها

ساعت 8.30 درس علوم وفنون ادبی 2  پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 10.15  درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 10.45 درس نگارش 1  و 2 پایه 10 مشترک تمام رشته ها

ساعت 11.15 درس تاریخ 3پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 11.45 درس ریاضی آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت 12.15 درس  حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیریک

ساعت 12.45 درس فیزیک 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15 درس ریاضی وآمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قرآن ومعارف


 ساعت 15 درس اصول وعقاید 3 پایه 12 رشته  علوم ومعارف

ساعت 15.30 درس اصول وعقاید 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 16 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی وریاضی

ساعت 16.30 درس  اصول وعقاید 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف