تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 21 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و یکممش هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جنعه 21 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است   جدول پخش برنامه درسی 21 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و یکم شهریور ماه 1399       جدول برنامه درسی فردا جمعه 21 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :  ♨️جدول پخش…
جدول پخش برنامه درسی جمعه 21 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 21 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و یکممش هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جنعه 21 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است

 

جدول پخش برنامه درسی 21 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و یکم شهریور ماه 1399

 

 

 

جدول برنامه درسی فردا جمعه 21 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :

 ♨️جدول پخش مدرسه تلویزیونی 

 

⬅️ روز جمعه ۲۱ شهریور 

 

🖥 شبکه ‌آموزش:

 

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

 

🕖ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی ،پایه١٢- رشته ساختمان 

 

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ معرفی کتاب طراحی مد- پایه١٢- رشته طراحی دوخت 

 

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه - پایه١٠-رشته ماشین ابزار   

 

🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ دانش فنی پایه- پایه دهم- رشته رایانه

 

 🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠آشنایی با بناهای تاریخی پایه١٠- رشته نقشه کشی معماری   

 

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

۶پایه ابتدایی:

 

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول

 

🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم  

 

🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه سوم 

 

🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵ فارسی و‌نگارش پایه چهارم 

 

🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه پنجم 

 

🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی و‌نگارش پایه ششم 

 

 

...............‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 📋 🔬متوسطه اول:

 

 

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ کاروفناوری پایه هفتم ( پودمان نوآوری و فناوری ) 

 

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ کاروفناوری پایه هشتم ( پودمان کار با فلز ) 

 

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶کاروفناوری پایه نهم (پودمان الگوریتم )

 

  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌......🌿🌿🌿 ...‌....      

 

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

 

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران 

موضوع:نحوه تولید محتوای الکترونیکی برای آموزش مجازی 

 

 

📋 🔎متوسطه دوم :

 

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه ای مشترک - درس انتخابی تمام رشته ها  

   

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

 

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  

 

🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

 

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک