1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی جمعه 21 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی جمعه 21 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

برنامه درسی شبکه آموزش 21 شهریور,برنامه درسی فردا جمعه 21 شهریور,برنامه فرصت برابر 21 شهریور 99,جدول درسی دروس تلویزیونی جمعه 21 شهریور,جدول زمانبندی دروس فردا 21 شهریور 99,جدول پخش شبکه آموزش 20 شهریور 99,دروس مقاطع تحصیلی 21 شهریور 99,مدرسه تلویزیونی ایران 21 شهریور,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 21 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و یکممش هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جنعه 21 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است   جدول پخش برنامه درسی 21 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و یکم شهریور ماه 1399       جدول برنامه درسی فردا جمعه 21 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :  ♨️جدول پخش…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 21 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و یکممش هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جنعه 21 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است   جدول پخش برنامه درسی 21 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و یکم شهریور ماه 1399       جدول برنامه درسی فردا جمعه 21 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :  ♨️جدول پخش…
جدول پخش برنامه درسی جمعه 21 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 21 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و یکممش هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جنعه 21 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است

 

جدول پخش برنامه درسی 21 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و یکم شهریور ماه 1399

 

 

 

جدول برنامه درسی فردا جمعه 21 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :

 ♨️جدول پخش مدرسه تلویزیونی 

 

⬅️ روز جمعه ۲۱ شهریور 

 

🖥 شبکه ‌آموزش:

 

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

 

🕖ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی ،پایه١٢- رشته ساختمان 

 

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ معرفی کتاب طراحی مد- پایه١٢- رشته طراحی دوخت 

 

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه - پایه١٠-رشته ماشین ابزار   

 

🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ دانش فنی پایه- پایه دهم- رشته رایانه

 

 🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠آشنایی با بناهای تاریخی پایه١٠- رشته نقشه کشی معماری   

 

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

۶پایه ابتدایی:

 

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول

 

🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم  

 

🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه سوم 

 

🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵ فارسی و‌نگارش پایه چهارم 

 

🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه پنجم 

 

🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی و‌نگارش پایه ششم 

 

 

...............‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 📋 🔬متوسطه اول:

 

 

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ کاروفناوری پایه هفتم ( پودمان نوآوری و فناوری ) 

 

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ کاروفناوری پایه هشتم ( پودمان کار با فلز ) 

 

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶کاروفناوری پایه نهم (پودمان الگوریتم )

 

  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌......🌿🌿🌿 ...‌....      

 

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

 

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران 

موضوع:نحوه تولید محتوای الکترونیکی برای آموزش مجازی 

 

 

📋 🔎متوسطه دوم :

 

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه ای مشترک - درس انتخابی تمام رشته ها  

   

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

 

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  

 

🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

 

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک