تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 28 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و هشتم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جمعه 28 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است   جدول پخش برنامه درسی 28 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و هشتم شهریور ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا جمعه 28 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :   🟧 شبکه ‌آموزش…
جدول پخش برنامه درسی جمعه 28 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 28 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و هشتم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جمعه 28 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است

 

جدول پخش برنامه درسی 28 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و هشتم شهریور ماه 1399

 

 

جدول برنامه درسی فردا جمعه 28 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :

 


🟧 شبکه ‌آموزش سیما

🟧 فنی و حرفه ای و کاردانش

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ اسکلت سازی ساختمان   پایه١١ رشته ساختمان   
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ معرفی ابراز خیاطی -رشته خیاطی            
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠دانش فنی پایه ١٠  رشته تربیت بدنی         
 

🟧 ابتدایی


🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش  پایه اول ( رفع اشکال)
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵  بازی و ریاضی پایه  پنجم( رفع اشکال)   
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی  پایه ششم (رفع اشکال)
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵ توانمندسازی معلمان -یادگیری مبتنی بر بازی  
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ اولیا و معلمان - مشکلات یادگیری دانش آموزان  
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ اولیا و کودکان پایه اولی ، مهارتهای فرزندپروری

...............‌.‌‌‌

 🟧 متوسطه اول


🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ فرهنگ و هنر    پایه هفتم( طراحی سنتی  )
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر  پایه هشتم (طراحی و تصویرسازی  )
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر  پایه نهم ( دوخت های سنتی  )

  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌......

🟧 دوره آموزش مجازی متوسطه

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر
 

🟧 متوسطه دوم

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧تفکر و سواد رسانه ای  پایه دهم  مشترک تمام رشته ها
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زمین شناسی   پایه یازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر ایران  پایه یازدهم  رشته علوم تجربی  

........................................

 🟦 شبکه چهار سیما

🟦 متوسطه دوم

🔹ساعت۷:۳۰درس دین وزندگی ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
🔹ساعت۸ درس علوم وفنون ادبی۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
🔹ساعت۸:۳۰درس تاریخ۳ پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.
🔹ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
🔹ساعت۱۰:۴۵درس فارسی ۲  پایه۱۱  مشترک تمام رشته ها.
🔹ساعت۱۱:۱۵درس نگارش ۱و۳پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .
🔹ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
🔹ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
🔹ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
🔹ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

.......................................

🟨 شبکه قرآن

🟨 متوسطه دوم
 
🔸ساعت۱۵درس اصول عقاید۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
🔸ساعت۱۵:۳۰درس  اصول وعقاید۲ پایه۱۱رشته علوم معارف اسلامی.
🔸ساعت۱۶درس دین وزندگی ۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.
🔸ساعت۱۶:۳۰درس اصول عقاید۱ پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی