1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی جمعه 28 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی جمعه 28 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

برنامه درسی شبکه آموزش 28 شهریور,برنامه درسی فردا جمعه 28 شهریور,برنامه فرصت برابر 28 شهریور 99,جدول درسی دروس تلویزیونی جمعه 28 شهریور,جدول زمانبندی دروس فردا 28 شهریور 99,جدول پخش شبکه آموزش 28 شهریور 99,دروس مقاطع تحصیلی 28 شهریور 99,مدرسه تلویزیونی ایران 28 شهریور,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 28 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و هشتم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جمعه 28 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است   جدول پخش برنامه درسی 28 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و هشتم شهریور ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا جمعه 28 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :   🟧 شبکه ‌آموزش…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 28 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و هشتم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جمعه 28 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است   جدول پخش برنامه درسی 28 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و هشتم شهریور ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا جمعه 28 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :   🟧 شبکه ‌آموزش…
جدول پخش برنامه درسی جمعه 28 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 28 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و هشتم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا جمعه 28 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است

 

جدول پخش برنامه درسی 28 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و هشتم شهریور ماه 1399

 

 

جدول برنامه درسی فردا جمعه 28 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :

 


🟧 شبکه ‌آموزش سیما

🟧 فنی و حرفه ای و کاردانش

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ اسکلت سازی ساختمان   پایه١١ رشته ساختمان   
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ معرفی ابراز خیاطی -رشته خیاطی            
🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠دانش فنی پایه ١٠  رشته تربیت بدنی         
 

🟧 ابتدایی


🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش  پایه اول ( رفع اشکال)
🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵  بازی و ریاضی پایه  پنجم( رفع اشکال)   
🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ بازی و ریاضی  پایه ششم (رفع اشکال)
🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵ توانمندسازی معلمان -یادگیری مبتنی بر بازی  
🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ اولیا و معلمان - مشکلات یادگیری دانش آموزان  
🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ اولیا و کودکان پایه اولی ، مهارتهای فرزندپروری

...............‌.‌‌‌

 🟧 متوسطه اول


🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ فرهنگ و هنر    پایه هفتم( طراحی سنتی  )
🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر  پایه هشتم (طراحی و تصویرسازی  )
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر  پایه نهم ( دوخت های سنتی  )

  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌......

🟧 دوره آموزش مجازی متوسطه

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر
 

🟧 متوسطه دوم

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧تفکر و سواد رسانه ای  پایه دهم  مشترک تمام رشته ها
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زمین شناسی   پایه یازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر ایران  پایه یازدهم  رشته علوم تجربی  

........................................

 🟦 شبکه چهار سیما

🟦 متوسطه دوم

🔹ساعت۷:۳۰درس دین وزندگی ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
🔹ساعت۸ درس علوم وفنون ادبی۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .
🔹ساعت۸:۳۰درس تاریخ۳ پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.
🔹ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
🔹ساعت۱۰:۴۵درس فارسی ۲  پایه۱۱  مشترک تمام رشته ها.
🔹ساعت۱۱:۱۵درس نگارش ۱و۳پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .
🔹ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
🔹ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.
🔹ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
🔹ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

.......................................

🟨 شبکه قرآن

🟨 متوسطه دوم
 
🔸ساعت۱۵درس اصول عقاید۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
🔸ساعت۱۵:۳۰درس  اصول وعقاید۲ پایه۱۱رشته علوم معارف اسلامی.
🔸ساعت۱۶درس دین وزندگی ۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.
🔸ساعت۱۶:۳۰درس اصول عقاید۱ پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی