1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 12 مهر,برنامه درسی فردا دوشنبه 12 مهر,برنامه فرصت برابر 12 مهر 1400,جدول درسی دروس تلویزیونی دوشنبه 12 مهر,جدول زمانبندی دروس فردا 12 مهر 1400,جدول پخش شبکه آموزش 12 مهر 1400,دروس مقاطع تحصیلی 12 مهر 1400,مدرسه تلویزیونی ایران 12 مهر,

به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۱۲ مهر ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰. جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۱۲ مهر شبکه آموزش به شرح زیر است. جدول پخش برنامه درسی ۱۲ مهر ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه برابر است با دوازدهم مهر ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی دوشنبه ۱۲ مهر شبکه آموزش و شبکه قرآن به شرح زیر است : شبکه ‌آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨:۰۰تا…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۱۲ مهر ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰. جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۱۲ مهر شبکه آموزش به شرح زیر است. جدول پخش برنامه درسی ۱۲ مهر ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه برابر است با دوازدهم مهر ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی دوشنبه ۱۲ مهر شبکه آموزش و شبکه قرآن به شرح زیر است : شبکه ‌آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨:۰۰تا…
جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۱۲ مهر ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰.

جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۱۲ مهر شبکه آموزش به شرح زیر است.

جدول پخش برنامه درسی ۱۲ مهر ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه برابر است با دوازدهم مهر ۱۴۰۰

جدول برنامه درسی دوشنبه ۱۲ مهر شبکه آموزش و شبکه قرآن به شرح زیر است :

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰

عملیات تکمیلی - پایه۱۲ - رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت٨:٣٠ تا٩

مدیریت تولید -پایه ۱۱- رشته شایستگی غیر فنی - شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای 

  ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نقاشی رنگ روغن - پایه ۱۲- رشته چهره سازی - شاخه کاردانش 

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰

طراحی و مد لباس - پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای 

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

علوم تجربی و تفکر  

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی    

 پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بازی و ریاضی 

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

فارسی و نگارش 

 پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

 بازی و ریاضی 

 

پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

 بازی و ریاضی      

 پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان  

 پیش دبستانی 

 متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

علوم تجربی 

پایه هفتم 

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

علوم تجربی

پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

علوم تجربی 

پایه نهم 

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

فرهنگ و هنر 

پایه نهم 

   

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰

 زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

  

ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰

 فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

 

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

 زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰

شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

شبکه قرآن

ساعت۸ 

علوم و معارف قرآنی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس احکام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی پایه سوم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن پایه دوم دبستان

ساعت ۱۵

درس دین و زندگی ۲رشته علوم ومعارف 

ساعت۱۵:۳۰

آموزش قرآن پایه هشتم