1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی دوشنبه 24 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی دوشنبه 24 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 24 شهریور,برنامه درسی فردا دوشنبه 24 شهریور,برنامه فرصت برابر 24 شهریور 99,جدول درسی دروس تلویزیونی دوشنبه 24 شهریور,جدول زمانبندی دروس فردا 24 شهریور 99,جدول پخش شبکه آموزش 24 شهریور 99,دروس مقاطع تحصیلی 24 شهریور 99,مدرسه تلویزیونی ایران 24 شهریور,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 24 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و چهارم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 24 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است جدول پخش برنامه درسی 24 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه 1399   جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 24 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :   ✅✅ جدول کلاس …

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 24 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و چهارم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 24 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است جدول پخش برنامه درسی 24 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه 1399   جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 24 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :   ✅✅ جدول کلاس …
جدول پخش برنامه درسی دوشنبه 24 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 24 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و چهارم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 24 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است
 
جدول پخش برنامه درسی 24 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه 1399

  
جدول برنامه درسی فردا دوشنبه 24 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :

 

✅✅ جدول کلاس 

#شبکه_آموزش_سیما 

#شبکه_چهار_سیما 

#شبکه_قرآن 

 

🟠 دوشنبه ۲۴ شهریور ٩٩ 

 

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

 

🟧 شبکه‌ آموزش سیما 

 

 

🟧 فنی و حرفه‌ای و کاردانش

 

 

🔸ساعت ٨ تا ۸:۳۰ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه١٢ رشته شبکه و نرم‌افزار

🔸ساعت ٨:٣٠ تا ٩ خط در گرافیک پایه١١ رشته گرافیک رایانه‌ای

🔸ساعت ٩ تا ٩:٣٠ سیستم‌های اندازه‌گیری دانش فنی پایه ١٠- رشته ماشین ابزار و مشترک شاخه فنی و حرفه‌ای 

🔸ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ آشنایی با بناهایی ایرانی پایه ١٠ رشته نقشه‌کشی معماری 

🔸ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ تاریخ هنر ایران و جهان پایه ١٠ رشته گرافیک

 

 

🟧 ابتدایی 

 

 

🔹ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول

🔹ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم 

🔹ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ بازی و ریاضی پایه سوم

🔹ساعت ١٢ تا ۱۲:۲۵ فارسی و نگارس پایه چهارم

🔹ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم

🔹ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

 

 

🟧 متوسطه اول 

 

 

🔸ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ مطالعات اجتماعی پایه هفتم(من مسئول هستم)

🔸ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ مطالعات اجتماعی پایه هشتم (تعاون٢)

🔸ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم(حرکات زمین)

 

 

🟧 دوره آموزش مجازی متوسطه

 

 

🔘ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه‌ای دبیران

موضوع : انجام پروژه عملی با پاورپوینت-٢

 

 

🟧 متوسطه دوم 

 

 

🔹ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   

 🔹ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 🔹ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته علوم تجربی 

 🔹ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 🔹ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

 

_______

 

🟦 شبکه چهار سیما

🟦 متوسطه دوم

 

 

🔸ساعت ۷:۳۰ درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته‌ها

🔸ساعت ۸ درس جغرافیا۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

🔸ساعت ۸:۳۰ درس منطق پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

🔸ساعت ۱۰:۱۵ درس علوم و فنون ادبی۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

🔸ساعت ۱۰:۴۵ درس انسان و محیط زیست پایه۱۱ مشترک همه رشته‌ها

🔸ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک همه رشته‌ها

🔸ساعت ۱۱:۴۵ درس سلامت بهداشت پایه۱۲ مشترک همه رشته‌ها

🔸ساعت ۱۲:۱۵ درس جغرافیا۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

🔸ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

🔸ساعت ۱۳:۱۵ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲ مشترک همه رشته‌ها

 

__________

 

🟨 شبکه قرآن

🟨 متوسطه دوم

 

 

🔸ساعت ۱۵ درس دین و زندگی۱ پایه۱۰

🔸ساعت ۱۵:۳۰ درس تاریخ اسلام۲ پایه۱۱

🔸ساعت ۱۶ درس تاریخ اسلام۱ پایه۱۰
 

توضیحاتاضافی را حتما بخوانید 

 

* اطلاعات درسی و تفکیک زشته های تحصیلی در شبکه آموزش و چهار سیما 

 

متوسطه دوم تجربی، فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و ابتدایی و متوسطه اول در شبکه آموزش

 

رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم تمام پایه‌ها و رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها در شبکه چهار

  


 

* ساعت شروع برنامه های درسی در تلویزیون 

 

۷:۳۰ صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه با ورزش و تربیت‌بدنی روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار سیما 

 

ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح فنی‌ حرفه‌ای و کار و دانش

 

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ رشته ابتدایی پایه اول تا ششم

 

۱۴:۳۰ تا ۱۶ متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم

 

تمام پایه‌های متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم ‌تجربی) هم از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برایشان برنامه داریم

 

از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ با ۳۰ دقیقه فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و کلاس‌های متوسطه دوم (پایه دوازدهم رشته تجربی) مدرسه تلویزیونی را روی آنتن شبکه آموزش خواهیم داشت.

 

 


 

مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما درباره حضور مدرسه تلویزیونی در شبکه چهار سیما، گفت:

 

در شبکه چهار سیما که سال گذشته هم با ما همکاری داشتند،‌

 

امسال هم رشته ادبیات متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم) از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و ساعت ۱۰ تا ۱۲ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها، مدرسه تلویزیونی را داریم.

 

 


 

بیشتر بخوانید :

*جدول پخش برنامه درسی شنبه 15 شهریور 99 

*جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 16 شهریورر 99

*جدول پخش برنامه درسی دوشنبه 17 شهریور 99

*جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 18 شهریور 99

 *جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 19 شهریور99

*جدول پخش برنامه درسی پنجشنبه 20 شهریور 99

*جدول پخش برنامه درسی جمعه 21 شهریور 99

*جدول پخش برنامه درسی شنبه 22 شهریور 99

*جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 23 شهریور 99