1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش ۳ آبان,برنامه درسی فردا دوشنبه ۳ آبان,برنامه فرصت برابر ۳ آبان ۱۴۰۰,جدول زمانبندی دروس فردا ۳ آبان ۱۴۰۰,جدول پخش شبکه آموزش ۳ آبان ۱۴۰۰,دروس مقاطع تحصیلی ۳ آبان ۱۴۰۰,مدرسه تلویزیونی ایران ۳ آبان,جدول درسی دروس تلویزیونی دوشنبه ۳ آبان,

جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه  به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۳ آبان ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۳ آبان بدین شرح است. جدول پخش برنامه درسی ۳ آبان ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه برابر است با سوم آبان ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی دوشنبه ۳ آبان شبکه آموزش و شبکه قرآن به شرح…

تبلیغات بنری
جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه  به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۳ آبان ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۳ آبان بدین شرح است. جدول پخش برنامه درسی ۳ آبان ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه برابر است با سوم آبان ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی دوشنبه ۳ آبان شبکه آموزش و شبکه قرآن به شرح…
جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

جدول پخش برنامه درسی دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه 

به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۳ آبان ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰


جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۳ آبان بدین شرح است.

جدول پخش برنامه درسی ۳ آبان ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه برابر است با سوم آبان ۱۴۰۰

جدول برنامه درسی دوشنبه ۳ آبان شبکه آموزش و شبکه قرآن به شرح زیر است :

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران دوره ابتدایی

۶ پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰ ⇔ فارسی نگارش کلاس اول ابتدایی

ساعت ۱۱:۰۰تا۱۱:۳۰ ⇔ بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ ⇔ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ ⇔ بازی و ریاضیپایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ ⇔ فارسی و نگارش پنجم

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ ⇔ علوم تجربی و تفکرپایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ ⇔ فارآموزش نوآموزان پیش دبستان

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران دوره اول متوسطه

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ⇔ دبیات فارسی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ⇔ ادبیات فارسی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ⇔ ادبیات فارسی پایه نهم

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران دوره دوم متوسطه نظری

ساعت ١۶:۰۰ تا۱۶:۴۰ ⇔ شیمی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت۱۶:۴۰تا ١٧:۱۵ ⇔ ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۱۵تا ۱۷:۵۰ ⇔ شیمی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۵۰تا ۱۸:۳۰ ⇔ ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠ ⇔ فرزCNC - پایه۱۰ - رشته فرزCNC -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ ⇔ دانش فنی پایه -پایه ۱۰- رشته ساختمان - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ ⇔ الزامات محیط کار - پایه ۱۰-مشترک همه رشته ها - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ ⇔ قشه کشی رایانه - پایه ۱۰- رشته نقشه کشی - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰ ⇔ طراحی و دوخت لباس بچه گانه-پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران شبکه ‌قرآن

ساعت۸ : علوم و معارف قرآنی ۳رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰ : درس احکام ۳رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱ : انس با قرآن کودکان پیش دبستان

ساعت۱۱:۳۰ : درس آموزش قرآن پایه اول دبستان

ساعت ۱۵ : درس دین و زندگی ۳رشته علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰ : آموزش قرآن پایه هفتم