1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 1 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا سه شنبه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 1 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا سه شنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 1 مهر,برنامه درسی فردا سه شنبه 1 مهر,برنامه فرصت برابر 1 مهر 99,جدول درسی دروس تلویزیونی سه شنبه 1 مهر,جدول زمانبندی دروس فردا 1 مهر 99,جدول پخش شبکه آموزش 1 مهر 99,دروس مقاطع تحصیلی 1 مهر 99,مدرسه تلویزیونی ایران 1 مهر,برنامه درسی تلویزیونی 99/07/01,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 1 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه سی و یکم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 1 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .    جدول پخش برنامه درسی 1 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه یکم مهر ماه 1399      جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 1 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است :شبکه ‌آموزش فنی و…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 1 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه سی و یکم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 1 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .    جدول پخش برنامه درسی 1 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه یکم مهر ماه 1399      جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 1 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است :شبکه ‌آموزش فنی و…
جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 1 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا سه شنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 1 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه سی و یکم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 1 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .

  

جدول پخش برنامه درسی 1 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه یکم مهر ماه 1399

    

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 1 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است :شبکه ‌آموزش


فنی و حرفه ای و کاردانش :


ساعت 8 تا 8.30 حسابداری صنعتی پایه 10 رشته حسابداری شاخه کاردانش   

    

ساعت 8.30 تا 9 مبلمان مسکونی پایه 12 رشته صنایع چوب شاخه فنی و حرفه ای 

             

ساعت 9 تا 9.30 حسابداری اموال و انبار پایه 11 رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای 

      

 ساعت 20.50 تا 21.15 متره و برآورد پایه 12 رشته معماریشاخه فنی و حرفه ای  


ساعت 21.15 تا 21.50 سواد بصری پایه 10 رشته فتوگرافیک شاخه فنی و حرفه ای


دوره ابتدایی


ساعت 10.45 تا 11.10 فارسی و‌نگارش پایه اول


ساعت 11.10 تا 11.35 فارسی و‌نگارش پایه دوم  


ساعت 11.35 تا 12 مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم 


ساعت 12 تا 12.25 بازی و ریاضی پایه چهارم   


ساعت 12.25 تا 12.50 فارسی و نگارش پایه پنجم   


ساعت 13.15 تا 13.45 مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم  


متوسطه اول:


ساعت 14.30 تا 15 علوم تجربی ( فصل دوم ) پایه هفتم 


ساعت 15 تا 15.30 علوم تجربی ( فصل دوم ) پایه هشتم 


ساعت 15.30 تا 16 علوم تجربی ( فصل اول ) پایه نهم    


دوره آموزش مجازی متوسطه :


ساعت 16 تا 16.30 انجام پروژه عملی با پاورپوینت -6


متوسطه دوم 


 ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی 2 پایه 11- رشته علوم تجربی       

   

ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی 


ساعت 17.30 تا 18 شیمی 2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک


ساعت 20 تا 20.25 ریاضی پایه 10 رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  


ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 


شبکه 4 


ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی


ساعت 8 درس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها 


ساعت 8.30 درس ریاضی آمار 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی


ساعت 10.15 درس جامعه شناسی 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی


ساعت 10.45 درس جغرافیای ایران پایه 18 مشترک تمام رشته ها


ساعت 11.15 درس جامعه شناسی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها


ساعت 11.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 تمامی رشته ها 


ساعت 12.15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک


ساعت 12.45 هندسه 2پایه 11 ریاضی فیزیک


ساعت 13.15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک


شبکه قران ومعارف اسلامی


ساعت 15 درس علوم و معارف قرآنی 2 پایه 11 رشته علوم و معارف قرآنی


ساعت 15.30 درس تاریخ اسلام 3 پایه 12 علوم و معارف قرآنی


ساعت 16 درس احکام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی


ساعت 16.30 هدیه آسمانی پایه هشتم متوسطه اول