1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 18 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا سه شنبه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 18 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا سه شنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 18 شهریور,برنامه درسی فردا سه شنبه 18 شهریور,برنامه فرصت برابر 18 شهریور 99,جدول درسی دروس تلویزیونی سه شنبه 18 شهریور,جدول زمانبندی دروس فردا 18 شهریور 99,جدول پخش شبکه آموزش 18 شهریور 99,دروس مقاطع تحصیلی 18 شهریور 99,مدرسه تلویزیونی ایران 18 شهریور,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 18شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه هجده شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 18 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.  جدول پخش برنامه درسی 18 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه 1399  جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 18 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :   جدول پخش مدرسه تلویزیونی…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 18شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه هجده شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 18 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.  جدول پخش برنامه درسی 18 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه 1399  جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 18 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :   جدول پخش مدرسه تلویزیونی…
جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 18 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا سه شنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 18شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه هجده شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 18 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.

 
جدول پخش برنامه درسی 18 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه 1399
 


جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 18 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :

 

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش  روز سه شنبه 18 شهریور 99📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣  هنرهای تجسمی پایه دهم

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩  صنایع چوب پایه دهم

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ طراحی دوخت پایه دهم

🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:۴۵ویژه برنامه  پرسش مهر ریاست جمهوری
 
.........................‌.‌‌‌‌................🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

 

پایه ابتدایی:

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی   پایه دوم  

🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه سوم

🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه چهارم

🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش  پایه پنجم

🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

...............‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:


🕖ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ مطالعات اجتماعی  پایه هفتم (من حق دارم  )

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مطالعات اجتماعی   پایه هشتم (  تعاون ١)

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی پایه نهم (زمین مهد زیبای انسانها )
  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌......🌿🌿🌿     ...‌....      

📋 🔎متوسطه دوم  :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران موضوع : ( فیلمبرداری و تصویربرداری از صفحه نمایش)

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی  ١ پایه دهم رشته علوم تجربی
   
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسی٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی  

🕖 ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  درس آمادگی دفاعی پایه دهم تمام رشته ها

 

 


 

 

توضیحات اضافی را حتما بخوانید

 

* اطلاعات درسی و تفکیک زشته های تحصیلی در شبکه آموزش و چهار سیما 

 

متوسطه دوم تجربی، فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و ابتدایی و متوسطه اول در شبکه آموزش

 

رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم تمام پایه‌ها و رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها در شبکه چهار

  


 

* ساعت شروع برنامه های درسی در تلویزیون 

 

۷:۳۰ صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه با ورزش و تربیت‌بدنی روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار سیما 

 

ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح فنی‌ حرفه‌ای و کار و دانش

 

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ رشته ابتدایی پایه اول تا ششم

 

۱۴:۳۰ تا ۱۶ متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم

 

تمام پایه‌های متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم ‌تجربی) هم از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برایشان برنامه داریم

 

از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ با ۳۰ دقیقه فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و کلاس‌های متوسطه دوم (پایه دوازدهم رشته تجربی) مدرسه تلویزیونی را روی آنتن شبکه آموزش خواهیم داشت.

 

 


 

مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما درباره حضور مدرسه تلویزیونی در شبکه چهار سیما، گفت:

 

در شبکه چهار سیما که سال گذشته هم با ما همکاری داشتند،‌

 

امسال هم رشته ادبیات متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم) از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و ساعت ۱۰ تا ۱۲ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها، مدرسه تلویزیونی را داریم.

 

 


 

بیشتر بخوانید :

*جدول پخش برنامه درسی شنبه 15 شهریور 99 شبکه آموزش

 

*جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 16 شهریورر 99 شبکه آموزش

 

 جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 18 شهریور 99