1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 25 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا سه شنبه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 25 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا سه شنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 25 شهریور,برنامه درسی فردا سه شنبه 25 شهریور,برنامه فرصت برابر 25 شهریور 99,جدول درسی دروس تلویزیونی سه شنبه 25 شهریور,جدول زمانبندی دروس فردا 25 شهریور 99,جدول پخش شبکه آموزش 25 شهریور 99,دروس مقاطع تحصیلی 25 شهریور 99,مدرسه تلویزیونی ایران 25 شهریور,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 25 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و پنجم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 25 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است    جدول پخش برنامه درسی 25 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه بیست و پنجم شهریور ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 25 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است  جدول…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 25 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و پنجم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 25 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است    جدول پخش برنامه درسی 25 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه بیست و پنجم شهریور ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 25 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است  جدول…
جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 25 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا سه شنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 25 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و پنجم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 25 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است

  

جدول پخش برنامه درسی 25 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه بیست و پنجم شهریور ماه 1399

  
 

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 25 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است

 جدول پخش مدرسه تلویزیونی روز سه شنبه 25 شهریور

 

شبکه آموزش

 

فنی و حرفه ای و کاردانش :

 

🕖 ساعت ٨ تا 8:30 بررسی استاندارد نازک دوزی رشته پوشاک پایه١٠

 

🕖 ساعت ٨:٣٠ تا ٩ طراحی و ساخت مبلمان اداری پودمان١- پایه١١- صنایع چوب و مبلمان شاخه فنی و حرفه ای

 

🕖 ساعت ٩ تا ٩:٣٠ پایگاه های اینترنتی رشته رایانه-پایه١٢

 

🕖 ساعت ٢٠:50 تا ٢١:١5 تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه١٢ -رشته کامپیوتر و نرم افزار شاخه فنی و حرفه ای

 

🕖 ساعت ٢١:١5 تا ٢١:5٠ مفاهیم و کاربرد تولید محتوی -مشترک پایه١١و١٢ رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

 

پایه ابتدایی :

 

🕖 ساعت ١٠:45 تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

 

🕖 ساعت ١١:١٠تا ١١:35مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه دوم

 

🕖 ساعت 11:35 تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم

 

🕖 ساعت١٢ تا ١٢:25 بازی و ریاضی پایه چهارم

 

🕖 ساعت ١٢:٢5 تا ١٢:50فارسی و نگارش پایه پنجم

 

🕖 ساعت 13:15 تا 13:45 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

 

متوسطه اول :

 

🕖 ساعت ١4:٣٠ تا١5:٠٠علوم تجربی پایه هفتم (فصل اول )

 

🕗 ساعت 15:٠٠ تا 15:٣٠علوم تجربی پایه هشتم (فصل اول )

 

🕗 ساعت ١5:٣٠ تا ١6 علوم تجربی پایه نهم ( فصل اول )

دوره آموزش مجازی متوسطه :

 

🕖 ساعت ١6 تا ١6:٣٠

 

دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

 

موضوع : انجام پروژه های عملی با پاورپوینت 3

 

 

متوسطه دوم :

 

🕖 ساعت ١6:٣٠ تا١٧ زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

 

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

 

🕖 ساعت٢٠ تا ٢٠:٢5 درس فیزیک ١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

🕖 ساعت 20:25 تا 20:50 ریاضی ١ پایه دهم رشته علوم تجربی

 

 

شبکه چهار

 

📝 ساعت 7:30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

📝 ساعت 8 درس درس جامعه شناسی 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

📝 ساعت8:30 درس جامعه شناسی 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

📝 ساعت 10:15 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمامی رشته ها

 

📝 ساعت 10:45 درس اندرس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک همه رشته ها

 

📝 ساعت 11:15 درس فارسی 3 پدرس جغرافیای ایران پایه 10 مشترک همه رشته ها

 

📝 ساعت 11:45 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

 

📝 ساعت 12:15درس روانشناسی پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

📝 ساعت 12:45 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

 

📝 ساعت 13:15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قرآن

 

📝 ساعت 15 درس تاریخ اسلام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی

 

📝 ساعت 15:30 درس احکام 3 پایه 12

 

📝 ساعت 16 درس علوم معارف 2 پایه 11

 

📝 ساعت 16:30عربی زبان قران 3 پایه 12

   

 

توضیحات اضافی را حتما بخوانید 

 

* اطلاعات درسی و تفکیک زشته های تحصیلی در شبکه آموزش و چهار سیما 

 

متوسطه دوم تجربی، فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و ابتدایی و متوسطه اول در شبکه آموزش

 

رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم تمام پایه‌ها و رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها در شبکه چهار

    

 

* ساعت شروع برنامه های درسی در تلویزیون 

 

۷:۳۰ صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه با ورزش و تربیت‌بدنی روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار سیما 

 

ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح فنی‌ حرفه‌ای و کار و دانش

 

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ رشته ابتدایی پایه اول تا ششم

 

۱۴:۳۰ تا ۱۶ متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم

 

تمام پایه‌های متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم ‌تجربی) هم از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برایشان برنامه داریم

 

از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ با ۳۰ دقیقه فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و کلاس‌های متوسطه دوم (پایه دوازدهم رشته تجربی) مدرسه تلویزیونی را روی آنتن شبکه آموزش خواهیم داشت.

 

مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما درباره حضور مدرسه تلویزیونی در شبکه چهار سیما، گفت:

 

در شبکه چهار سیما که سال گذشته هم با ما همکاری داشتند،‌

 

امسال هم رشته ادبیات متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم) از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و ساعت ۱۰ تا ۱۲ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها، مدرسه تلویزیونی را داریم.

        

بیشتر بخوانید :

جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 25 شهریور 99

جدول پخش برنامه درسی دوشنبه 24 شهریور 99

جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 23 شهریور 99

جدول پخش برنامه درسی شنبه 22 شهریور 99

جدول پخش برنامه درسی جمعه 21 شهریور 99

جدول پخش برنامه درسی پنجشنبه 20 شهریور 99