1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس سه شنبه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس سه شنبه

برنامه درسی شبکه آموزش ۴ آبان,برنامه درسی فردا سه شنبه ۴ آبان,برنامه فرصت برابر ۴ آبان ۱۴۰۰,جدول زمانبندی دروس فردا ۴ آبان ۱۴۰۰,جدول پخش شبکه آموزش ۴ آبان ۱۴۰۰,دروس مقاطع تحصیلی ۴ آبان ۱۴۰۰,مدرسه تلویزیونی ایران ۴ آبان,جدول درسی دروس تلویزیونی سه شنبه ۴ آبان,

جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس سه شنبه  به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۴ آبان ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی فردا سه شنبه ۴ آبان بدین شرح است. جدول پخش برنامه درسی ۴ آبان ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه برابر است با چهارم آبان ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی سه شنبه ۴ آبان شبکه آموزش و شبکه قرآن و…

تبلیغات بنری
جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس سه شنبه  به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۴ آبان ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی فردا سه شنبه ۴ آبان بدین شرح است. جدول پخش برنامه درسی ۴ آبان ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه برابر است با چهارم آبان ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی سه شنبه ۴ آبان شبکه آموزش و شبکه قرآن و…
جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس سه شنبه

جدول پخش برنامه درسی سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس سه شنبه 

به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۴ آبان ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه ۴ آبان بدین شرح است.

جدول پخش برنامه درسی ۴ آبان ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه برابر است با چهارم آبان ۱۴۰۰

جدول برنامه درسی سه شنبه ۴ آبان شبکه آموزش و شبکه قرآن و شبکه امید به شرح زیر است :

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰

کاربر رایانه - پایه ۱۰ - مشترک رشته ها -

شاخه کاردانش 

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩

نقشه کشی فنی رایانه - پایه ۱۰- رشته مشترک مکانیک - شاخه فنی و حرفه ای 

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰

 ازدیاد نباتات - پایه ۱۰- رشته مشترک کشاورزی - شاخه کاردانش 

🕖ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰

تعمیر بوستر ترمز خودرو - پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه ای

🕖ساعت۲۰:۳۰تا ۲۱:۰۰

نصب وسرویس دستگاه های الکترونیکی اداری - پایه ۱۱- رشته ماشین ابزار - شاخه فنی و حرفه ای 

🕖ساعت ۲۱:۰۰تا۲۱:۲۰

طراحی سربند و پیراهن زنانه - پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای 

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸

۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش 

   پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش   

 پایه دوم 

 

🕖ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

   مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه سوم

 

🕖ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی 

  پایه چهارم

🕖ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش 

 پایه پنجم  

🕖ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش     

 پایه ششم

🕖ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان  

 پیش دبستانی 

...............‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

مطالعه اجتماعی    

 پایه هفتم 

🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

مطالعه اجتماعی  

پایه هشتم 

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

مطالعه اجتماعی   

پایه نهم 

🕗ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

عربی 

پایه هشتم 

  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌......🌿🌿🌿 ...‌....   

متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

مطالعه اجتماعی    

 پایه هفتم 

🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

مطالعه اجتماعی  

پایه هشتم 

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

مطالعه اجتماعی   

پایه نهم 

🕗ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

عربی 

پایه هشتم 

  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌......🌿🌿🌿 ...‌....     

   

متوسطه دوم :

 🕖 ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰

 ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

  

   

 🕖 ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰

 شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

 

🕖ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

 ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی 

🕖ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰

شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

شبکه قران:

🌷ساعت۸ 

اخلاق اسلامی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی

🌷ساعت۸:۳۰

تاریخ اسلام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

🌷ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان

🌷ساعت۱۱:۲۰

درس آموزش قرآن پایه چهارم دبستان

🌷ساعت ۱۵

درس عربی و زبان قرآن ۲ مشترک تمام رشته ها  

🌷ساعت۱۵:۳۰

درس پیام های آسمانی پایه هشتم

شبکه امید

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰

 عربی،زیان قران ۱ 

پایه دهم

رشته مشترک ریاضی و تجربی

ساعت۱۱:۰۰تا ۱۱:۳۰

زمین شناسی

پایه یازدهم

رشته مشترک ریاضی و تجربی

ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰

عکاسی طبیعت

پایه دوازدهم

رشته فتوگرافیک

ساعت ۱۲:۳۰تا ۱۳:۰۰

دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک

پالکتروتکنیک  

رشته الکتروتکنیک