1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 8 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا سه شنبه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 8 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا سه شنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 8 مهر,برنامه درسی فردا سه شنبه 8 مهر,برنامه فرصت برابر 8 مهر 99,جدول درسی دروس تلویزیونی سه شنبه 8 مهر,جدول زمانبندی دروس فردا 8 مهر 99,جدول پخش شبکه آموزش 8مهر 99,دروس مقاطع تحصیلی 8 مهر 99,مدرسه تلویزیونی ایران 8 مهر,برنامه درسی تلویزیونی 99/07/8,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 8 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه 8 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 8 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .  جدول پخش برنامه درسی 8 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 8 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه آموزش  …

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 8 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه 8 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 8 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .  جدول پخش برنامه درسی 8 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 8 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه آموزش  …
جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 8 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا سه شنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 8 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه 8 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 8 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .
 


جدول پخش برنامه درسی 8 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399
    

جدول برنامه درسی فردا سه شنبه 8 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :

 

شبکه آموزش

 

 

 

 ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 8 تا 8.30 نقشه کشی رایانه ای - پایه 10 -مشترک فنی و حرفه ای و معماری 

ساعت 8.30 تا 9 طراحی و مدل یازی /لباس زنانه - پایه 11- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای 

ساعت 9 تا 9.30 طراحی چهره -رشته چهره سازی -پایه 10 - شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

 ساعت 20.50 تا 21.15 مبانی هنر های تجسمی -رشته گرافیک پایه 10 -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 21.15 تا 21.50 اندازه گیری - رشته صنعت - پایه 11 - شاخه فنی و حرفه ای 

 

دوره ابتدایی


ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش پایه دوم  

ساعت 11.30 تا 12.10 بازی و ریاضی پایه سوم 

ساعت 12.10 تا 12.40 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم  

ساعت 12.40 تا 13.10 بازی و ریاضی پایه پنجم   

ساعت 13.10 تا 13.40 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم  

 

متوسطه اول


ساعت 14.30 تا 15 علوم تجربی / اندازه گیری در علوم ابزار های آن پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 علوم تجربی /تغییر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 علوم و تجربی /مواد و نقش آن در زندگی پایه نهم  

 

  آموزش مجازی دوره متوسطه


ساعت 16 تا 16.30 تولید محتوای الکترونیکی - آموزش نرمافزارNitro PDF

 

متوسطه دوم 


 ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی 2- پایه 11- رشته علوم تجربی      

 ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی 3- پایه 12- رشته علوم تجربی  

ساعت 17.30 تا 18 شیمی2- پایه 11-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

 ساعت 20 تا 20.25 فیزیک 1 /یکاها پایه 10 رشته علوم تجربی   

ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 2/برآیند میدان الکتریکی پایه 11 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 

شبکه 4

 

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 8 درس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها

ساعت 8.30 ریاضی آمار 2 پایه 11 ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت 10.15 درس جامعه شناسی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت 10.45 درس جغرافیای ایران پایه 10 مشترک تمام رشته ها

ساعت 11.15 درس جامعه شناسی 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 11.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها

ساعت 12.15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیریک

ساعت 12.45 درس هندسه 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قران ومعارف اسلامی

 

ساعت 15 درس احکام 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف

ساعت 15.30 درس تاریخ اسلام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت 16 درس علوم ومعارف قرانی 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف 

ساعت 16.30 درس پیام آسمانی پایه 8 درس دوممتوسطه دوره اول