تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 15 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه پانزده شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 15 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.   جدول پخش برنامه درسی 29 اردیبهشت 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 1399   جدول برنامه درسی فردا شنبه 15 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.    ✅✅ جدول کلاس #شبکه_آموزش_سیما …
جدول پخش برنامه درسی شنبه 15 شهریور 99 شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 15 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه پانزده شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 15 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.

 

جدول پخش برنامه درسی 29 اردیبهشت 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 1399

 

جدول برنامه درسی فردا شنبه 15 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.

 

 ✅✅ جدول کلاس #شبکه_آموزش_سیما 

 

🟠 شنبه ١۵ شهریور ٩٩ 

  

🟦 فنی و حرفه ای و کاردانش

  

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار - مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ اخلاق حرفه ای - مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نوآوری و کارآفرینی - مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ درس نقشه کشی - مشترک زمینه صنعت 

ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵ درس تاریخ هنر ایران - مشترک زمینه هنر و گرافیک

 

🟧 ابتدایی

 

ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ فارسی و‌ نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم  

ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم 

ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم 

ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم 

ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم 

 

🟧 متوسطه اول

 

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ عربی پایه هفتم (درس اول) 

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ عربی پایه هشتم (درس اول) 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم (درس اول)

 

🟧 متوسطه دوم

 

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی 

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی 

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی 

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی 

ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ درس فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم

  
 

* اطلاعات درسی و تفکیک زشته های تحصیلی در شبکه آموزش و چهار سیما 

 

از هفته آینده با متوسطه دوم تجربی، فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و ابتدایی و متوسطه اول در شبکه آموزش

 

رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم تمام پایه‌ها و رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها در شبکه چهار

  
 

* ساعت شروع برنامه های درسی در تلویزیون 

 

۷:۳۰ صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه با ورزش و تربیت‌بدنی روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار سیما 

 

ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح فنی‌ حرفه‌ای و کار و دانش

 

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ رشته ابتدایی پایه اول تا ششم

 

۱۴:۳۰ تا ۱۶ متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم

 

تمام پایه‌های متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم ‌تجربی) هم از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برایشان برنامه داریم

 

از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ با ۳۰ دقیقه فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و کلاس‌های متوسطه دوم (پایه دوازدهم رشته تجربی) مدرسه تلویزیونی را روی آنتن شبکه آموزش خواهیم داشت.

 

مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما درباره حضور مدرسه تلویزیونی در شبکه چهار سیما، گفت:

 

در شبکه چهار سیما که سال گذشته هم با ما همکاری داشتند،‌

 

امسال هم رشته ادبیات متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم) از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و ساعت ۱۰ تا ۱۲ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها، مدرسه تلویزیونی را داریم.

 

* مخاطبان عزیز : روزانه به صورت مرتب برنامه درسی دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی از شبکه های آموزش و چهار سیما در سایت خبری واضح نیوز منتشر خواهد شد.