1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 17 مهر,برنامه درسی فردا شنبه 17 مهر,برنامه فرصت برابر 17 مهر 1400,جدول درسی دروس تلویزیونی شنبه 17 مهر,جدول زمانبندی دروس فردا 17 مهر 1400,جدول پخش شبکه آموزش 17 مهر 1400,دروس مقاطع تحصیلی 17 مهر 1400,مدرسه تلویزیونی ایران 17 مهر,

به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۱۷ مهر ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی فردا شنبه ۱۷ مهر بدین شرح است. جدول پخش برنامه درسی ۱۷ مهر ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه برابر است با هفدهم مهر ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی شنبه ۱۷ مهر شبکه آموزش و شبکه قرآن به شرح زیر است : شبکه ‌آموزش:  فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠ …

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۱۷ مهر ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی فردا شنبه ۱۷ مهر بدین شرح است. جدول پخش برنامه درسی ۱۷ مهر ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه برابر است با هفدهم مهر ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی شنبه ۱۷ مهر شبکه آموزش و شبکه قرآن به شرح زیر است : شبکه ‌آموزش:  فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠ …
جدول پخش برنامه درسی شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۱۷ مهر ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰


جدول برنامه درسی فردا شنبه ۱۷ مهر بدین شرح است.

جدول پخش برنامه درسی ۱۷ مهر ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه برابر است با هفدهم مهر ۱۴۰۰

جدول برنامه درسی شنبه ۱۷ مهر شبکه آموزش و شبکه قرآن به شرح زیر است :

شبکه ‌آموزش:
 

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ 

فرزCNC  - پایه۱۰  - رشته فرزCNC    -شاخه کاردانش 

__________________

ساعت٨:٣٠ تا٩

دانش فنی پایه -پایه ۱۰- رشته ساختمان - شاخه فنی و حرفه ای 

__________________

ساعت ۹تا۹:۳۰

الزامات محیط کار  - پایه  ۱۰-مشترک همه رشته ها  - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 

  

__________________


ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نقشه کشی رایانه - پایه ۱۰- رشته نقشه کشی - شاخه فنی و حرفه ای 

__________________

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰

طراحی و دوخت لباس بچه گانه-پایه  ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای 
           


۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش 

پایه اول

__________________

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی 

پایه  دوم

__________________

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

علوم تجربی و تفکر  

پایه سوم
 

__________________

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی  

پایه چهارم

__________________

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش

پایه پنجم  

__________________

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

علوم تجربی و تفکر     

پایه ششم

__________________

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

 

متوسطه اول:


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ادبیات فارسی  

پایه هفتم 

__________________

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ادبیات فارسی      

پایه هشتم 

__________________

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ادبیات فارسی     

پایه نهم 

__________________


ساعت ١۶:۰۰تا ۱۶:۳۰

فرهنگ و هنر

پایه  هفتم 

  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌.........‌....     
   

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰
شیمی دو   - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی   
   

__________________


 ساعت۱۷:۰۰ تا ١٧:۳۰
 
 ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی    

__________________

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰
 

شیمی دو   - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی

__________________

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰

ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی    
 

شبکه ‌قرآن :


ساعت۸ 

علوم و معارف قرآنی ۳رشته علوم ومعارف اسلامی

__________________


ساعت۸:۳۰

درس احکام ۳رشته علوم ومعارف اسلامی.

__________________


ساعت۱۱

انس با قرآن  کودکان پیش دبستان 

__________________


ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن  پایه اول  دبستان

__________________


ساعت ۱۵

درس دین و زندگی ۳رشته علوم ومعارف 

__________________


ساعت۱۵:۳۰

آموزش قرآن  پایه هفتم