1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی شنبه 19 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی شنبه 19 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 19 مهر,برنامه درسی فردا شنبه 19 مهر,برنامه فرصت برابر 19 مهر 99,جدول درسی دروس تلویزیونی شنبه 19 مهر,جدول زمانبندی دروس فردا 19 مهر 99,جدول پخش شبکه آموزش 19 مهر 99,دروس مقاطع تحصیلی 19 مهر 99,مدرسه تلویزیونی ایران 19 مهر,برنامه درسی تلویزیونی 99/07/19,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 19 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه 19 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 19 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 19 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه نوزدهم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا شنبه 19 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش:  …

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 19 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه 19 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 19 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 19 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه نوزدهم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا شنبه 19 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش:  …
جدول پخش برنامه درسی شنبه 19 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 19 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه 19 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 19 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .
 

جدول پخش برنامه درسی 19 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه نوزدهم مهر ماه 1399
    


جدول برنامه درسی فردا شنبه 19 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :

 

شبکه ‌آموزش:

 

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8


فنی و حرفه ای و کاردانش


ساعت 8 تا 8.30 نقاشی رنگ روغن پایه 12- رشته چهره سازی-شاخه کار دانش 

    

ساعت 8.30 تا 9 نقشه کشی فنی رایانه - پایه 10 مشترک همه رشته ها 


ساعت 9 تا 9.30 طراحی مد و لباس سفارشی - پایه 12 - شاخه فنی و حرفه ای 


 ساعت 20.50 تا 21.15

 

 

 حقوق و دستمزد - پایه 11 -رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه ای

 

ساعت 21.15 تا 21.50پرورش مهارت شناختی - رشته تربیت کودک - پایه 12 - شاخه فنی و حرفه ای


 دوره ابتدایی


ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش پایه اول


ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی پایه دوم 

 

ساعت 11.30 تا 12.10 علوم تجربی و تفکر پایه سوم

 

ساعت 12.10 تا 12.40 بازی و ریاضی پایه چهارم


ساعت 12.40 تا 13.10 فارسی و نگارش پایه پنجم  


ساعت 13.10 تا 13.40 علوم تجربی و تفکر پایه ششم


متوسطه اول


ساعت 14.30 تا 15 زبان انگلیسی- مقدماتی 4 تدریس حروف پایه هفتم


ساعت 15 تا 15.30 زبان انگلیسی-تمرین شنیداری درس اول پایه هشتم  


ساعت 15.30 تا 16 زبان انگلیسی- تدریس مکالمه درس اول پایه نهم  


دوره آموزش مجازی متوسطه 


ساعت 16 تا 16.30 آموزش مجازی -جایگاه بازی در آموزش 


متوسطه دوم 


 ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی 3 - پایه 12- علوم تجربی    

   

  ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی 2 - پایه 11- علوم تجربی  

     

 ساعت 17.30 تا 18 فیزیک 1 - پایه 10-رشته علوم تجربی  


 ساعت 20 تا 20.25 ریاضی 3/درس ترکیب توابع - پایه 12-رشته علوم تجربی 


ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 2 /فصل اول (الکتریسته ساکن ) - پایه 11- رشته علوم تجربی 


شبکه 4

 

 

ساعت 7.30 درس عربی زبان قران 1پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی 


ساعت 8 درس ریاضی آمار1پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی


ساعت 8.30 درس عربی زبان قران2 پایه 11 ادبیات وعلوم انسانی 


ساعت 10.15 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی 


ساعت 10.45 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی


ساعت 11.15 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی


ساعت 11.45 درس زبان خارجی 1 پایه 10 مشترک تمام رشته ها 


ساعت 12.15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک


ساعت 12.45 درس حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک


ساعت 13.15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک


شبکه قران ومعارف اسلامی


ساعت 15 درس علوم ومعارف قرانی 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف اسلامی


ساعت 15.30 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته تجربی وریاضی


ساعت 16 درس علوم ومعارف قرانی 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف 


ساعت 16.30 درس آموزش قران پایه 7 متوسطه دوره اول.