تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 19 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه 19 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 19 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 19 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه نوزدهم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا شنبه 19 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش:  …
جدول پخش برنامه درسی شنبه 19 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 19 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه 19 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 19 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .
 

جدول پخش برنامه درسی 19 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه نوزدهم مهر ماه 1399
    


جدول برنامه درسی فردا شنبه 19 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :

 

شبکه ‌آموزش:

 

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8


فنی و حرفه ای و کاردانش


ساعت 8 تا 8.30 نقاشی رنگ روغن پایه 12- رشته چهره سازی-شاخه کار دانش 

    

ساعت 8.30 تا 9 نقشه کشی فنی رایانه - پایه 10 مشترک همه رشته ها 


ساعت 9 تا 9.30 طراحی مد و لباس سفارشی - پایه 12 - شاخه فنی و حرفه ای 


 ساعت 20.50 تا 21.15

 

 

 حقوق و دستمزد - پایه 11 -رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه ای

 

ساعت 21.15 تا 21.50پرورش مهارت شناختی - رشته تربیت کودک - پایه 12 - شاخه فنی و حرفه ای


 دوره ابتدایی


ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش پایه اول


ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی پایه دوم 

 

ساعت 11.30 تا 12.10 علوم تجربی و تفکر پایه سوم

 

ساعت 12.10 تا 12.40 بازی و ریاضی پایه چهارم


ساعت 12.40 تا 13.10 فارسی و نگارش پایه پنجم  


ساعت 13.10 تا 13.40 علوم تجربی و تفکر پایه ششم


متوسطه اول


ساعت 14.30 تا 15 زبان انگلیسی- مقدماتی 4 تدریس حروف پایه هفتم


ساعت 15 تا 15.30 زبان انگلیسی-تمرین شنیداری درس اول پایه هشتم  


ساعت 15.30 تا 16 زبان انگلیسی- تدریس مکالمه درس اول پایه نهم  


دوره آموزش مجازی متوسطه 


ساعت 16 تا 16.30 آموزش مجازی -جایگاه بازی در آموزش 


متوسطه دوم 


 ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی 3 - پایه 12- علوم تجربی    

   

  ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی 2 - پایه 11- علوم تجربی  

     

 ساعت 17.30 تا 18 فیزیک 1 - پایه 10-رشته علوم تجربی  


 ساعت 20 تا 20.25 ریاضی 3/درس ترکیب توابع - پایه 12-رشته علوم تجربی 


ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 2 /فصل اول (الکتریسته ساکن ) - پایه 11- رشته علوم تجربی 


شبکه 4

 

 

ساعت 7.30 درس عربی زبان قران 1پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی 


ساعت 8 درس ریاضی آمار1پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی


ساعت 8.30 درس عربی زبان قران2 پایه 11 ادبیات وعلوم انسانی 


ساعت 10.15 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی 


ساعت 10.45 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی


ساعت 11.15 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی


ساعت 11.45 درس زبان خارجی 1 پایه 10 مشترک تمام رشته ها 


ساعت 12.15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک


ساعت 12.45 درس حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک


ساعت 13.15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک


شبکه قران ومعارف اسلامی


ساعت 15 درس علوم ومعارف قرانی 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف اسلامی


ساعت 15.30 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته تجربی وریاضی


ساعت 16 درس علوم ومعارف قرانی 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف 


ساعت 16.30 درس آموزش قران پایه 7 متوسطه دوره اول.