تبلیغات بنری
جدول پخش برنامه درسی ۲۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹   جدول برنامه درسی فردا شنبه ۲۰ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.   ⬅️ برنامه درسی شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه   از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ۹ نهم متوسطه اول   از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸ هشتم متوسطه اول   از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵…
جدول پخش برنامه درسی «شنبه 20 اردیبهشت 99» شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی ۲۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

 

جدول برنامه درسی فردا شنبه ۲۰ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

 

⬅️ برنامه درسی شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

 

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ۹ نهم متوسطه اول

 

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸ هشتم متوسطه اول

 

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس عریی پایه ۷ هفتم متوسطه اول

 

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ۹ نهم متوسطه اول

 

⬅️ برنامه درسی شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی

 

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی

 

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس علوم تجربی و تفکر سوم ابتدایی

 

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی

 

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی

 

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم ابتدایی

 

⬅️ جدول برنامه درسی شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

 

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

 

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

 

از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

 

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

 

از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس تاریخ معاصر پایه ١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم

 

⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۲۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌‌ای و کاردانش:

 

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس مناظر و مرایا – پایه ۱۰ – رشته گرافیک – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

 

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس نصب و نگهداری تجهیزات پایه١٢- رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

 

از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ درس دانش فنی پایه – پایه ۱۰ – رشته طراحی دوخت – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

 

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲ – رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

 

از ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس نقشه برداری – پایه ۱۲ – رشته ساختمان – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

 

از ساعت ٩:٠٠ تا ٩:٣٠ درس تاریخ هنر جهان – پایه ۱۲ – رشته گرافیک – شاخه فنی‌وحرفه‌‌ای

 

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

 

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

 

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس جغرافیا ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

 

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

 

برنامه درسی شبکه آموزش ۲۰ اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

 

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می شود.

 

منبع جدول پخش برنامه درسی ۲۰ اردیبهشت