تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 22 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و دوم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 22 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است    جدول پخش برنامه درسی 22 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و دوم شهریور ماه 1399   جدول برنامه درسی فردا شنبه 22 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :   جدول برنامه درسی فردا…
جدول پخش برنامه درسی شنبه 22 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 22 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و دوم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 22 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است

  

جدول پخش برنامه درسی 22 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و دوم شهریور ماه 1399

 

جدول برنامه درسی فردا شنبه 22 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :

 

جدول برنامه درسی فردا شنبه 22 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی شبکه آموزش ۲۲ شهریور 99 فنی حرفه ای

✔️ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی ،پایه١٠- رشته نقشه کش فنی رایانه ای
✔️ساعت٨:٣٠ تا٩ نرم افزار افترافکت – پایه١٢- رشته تصویرسازی
✔️ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه – پایه١٠-رشته طراحی دوخت
✔️ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ الزامات محیط کار – پایه دهم-درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای
✔️ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠تاریخ هنر ایران – پایه١٠- رشته گرافیک

⬅️ برنامه درسی شنبه ۲۲ شهریور 99 شبکه آموزش مدرسه تلویزیونی ایران دوره ابتدایی و دبستان

✔️ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول
✔️ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
✔️ساعت١١:٣۵ تا١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
✔️ساعت١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
✔️ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم
✔️ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

⬅️ جدول برنامه های درسی شبکه آموزش ۲۲ شهریور 99 مقطع متوسطه اول

✔️ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی پایه هفتم ( آموزش مقدماتی١ )
✔️ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم ( مرور پایه هفتم )
✔️ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم ( مرور پایه هشتم )

⬅️ برنامه ی درسی شبکه آموزش مدرسه تلویزیونی ۲۲ شهریور 99 متوسطه دوم

✔️ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع:ویرایشگر snagit

✔️ ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

✔️ ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢ پایه یازدهم علوم تجربی
✔️ ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی