1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی شنبه 22 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی شنبه 22 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 22 شهریور,برنامه درسی فردا شنبه 22 شهریور,برنامه فرصت برابر 22 شهریور 99,جدول درسی دروس تلویزیونی شنبه 22 شهریور,جدول زمانبندی دروس فردا 22 شهریور 99,جدول پخش شبکه آموزش 22 شهریور 99,دروس مقاطع تحصیلی 22 شهریور 99,مدرسه تلویزیونی ایران 22 شهریور,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 22 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و دوم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 22 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است    جدول پخش برنامه درسی 22 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و دوم شهریور ماه 1399   جدول برنامه درسی فردا شنبه 22 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :   جدول برنامه درسی فردا…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 22 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و دوم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 22 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است    جدول پخش برنامه درسی 22 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و دوم شهریور ماه 1399   جدول برنامه درسی فردا شنبه 22 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :   جدول برنامه درسی فردا…
جدول پخش برنامه درسی شنبه 22 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 22 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و دوم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 22 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است

  

جدول پخش برنامه درسی 22 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و دوم شهریور ماه 1399

 

جدول برنامه درسی فردا شنبه 22 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :

 

جدول برنامه درسی فردا شنبه 22 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.

⬅️ برنامه درسی شبکه آموزش ۲۲ شهریور 99 فنی حرفه ای

✔️ساعت٨ تا ٨:٣ دانش فنی ،پایه١٠- رشته نقشه کش فنی رایانه ای
✔️ساعت٨:٣٠ تا٩ نرم افزار افترافکت – پایه١٢- رشته تصویرسازی
✔️ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه – پایه١٠-رشته طراحی دوخت
✔️ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ الزامات محیط کار – پایه دهم-درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای
✔️ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠تاریخ هنر ایران – پایه١٠- رشته گرافیک

⬅️ برنامه درسی شنبه ۲۲ شهریور 99 شبکه آموزش مدرسه تلویزیونی ایران دوره ابتدایی و دبستان

✔️ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول
✔️ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
✔️ساعت١١:٣۵ تا١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
✔️ساعت١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
✔️ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم
✔️ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

⬅️ جدول برنامه های درسی شبکه آموزش ۲۲ شهریور 99 مقطع متوسطه اول

✔️ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی پایه هفتم ( آموزش مقدماتی١ )
✔️ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم ( مرور پایه هفتم )
✔️ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم ( مرور پایه هشتم )

⬅️ برنامه ی درسی شبکه آموزش مدرسه تلویزیونی ۲۲ شهریور 99 متوسطه دوم

✔️ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران
موضوع:ویرایشگر snagit

✔️ ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

✔️ ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢ پایه یازدهم علوم تجربی
✔️ ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
✔️ ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی