تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 29 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و نهم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 29 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است     جدول پخش برنامه درسی 29 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و نهم شهریور ماه 1399      جدول برنامه درسی فردا شنبه 29 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است  …
جدول پخش برنامه درسی شنبه 29 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 29 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و نهم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 29 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است 

  

جدول پخش برنامه درسی 29 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و نهم شهریور ماه 1399

    

جدول برنامه درسی فردا شنبه 29 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است

 

شبکه ‌آموزش

 

فنی و حرفه ای و کاردانش :

 

ساعت 8 تا 8.30 دانش فنی تخصصی پایه 12- رشته طراحی دوخت

    

ساعت 8.30 تا 9 طراحی معماری پایه 11 و 12 درس مشترک نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی

             

ساعت 9 تا 9.30 دانش فنی تخصصی پایه 12 -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای

      

 ساعت 20.50 تا 21.15 الزامات محیط کار پایه 10 مشترک  

 

ساعت 21.15 تا 21.50 نوآوری و کارآفرینی پایه 11

 

دوره ابتدایی

 

ساعت 10.45 تا 11.10 فارسی و نگارش پایه اول

 

ساعت 11.10 تا 11.35 بازی و ریاضی پایه دوم  

 

ساعت 11.35 تا 12 علوم تجربی و تفکر پایه سوم 

 

ساعت 12 تا 12.25 بازی و ریاضی پایه چهارم   

 

ساعت 12.25 تا 12.50 فارسی و نگارش پایه پنجم   

 

ساعت 13.15 تا 13.45 علوم تجربی و تفکر پایه ششم  

 

متوسطه اول

 

ساعت 14.30 تا 15 زبان انگلیسی پایه هفتم( آموزش مقدماتی 2) 

 

ساعت 15 تا 15.30 زبان انگلیسی پایه هشتم (مکالمه و لغات درس 1 ) 

 

ساعت 15.30 تا 16 زبان انگلیسی پایه نهم ( مکالمه و لغات درس 1 )

 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

 

ساعت 16 تا 16.30 شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر2

 

متوسطه دوم

 

  ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی 3 پایه 12- رشته علوم تجربی      

   

  ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی

     

 ساعت 17.30 تا 18 هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

 ساعت 20 تا 20.25 فیزیک 2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 

 ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 

 شبکه 4

 

ساعت 7.30 عربی زبان قران 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت 8 درس عربی زبان قران3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

 

ساعت 8.30 درس عربی زبان قران 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت 10.15 درس عربی زبان قران 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

ساعت 10.45 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی

 

ساعت 11.15 درس زبان خارجی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها 

 

ساعت 11.45 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت 12.15 درس حسابان 1 پایه11 رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت 12.45درس ریاضی آمار 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

ساعت 13.15 درس فیزیک3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه معارف

 

ساعت 15 درس علوم و معارف قرآنی 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی

 

ساعت 15.30 درس دین و زندگی 3 پایه 12 مشترک رشته تجربی و ریاضی

 

ساعت 16 درس علوم و معارف قرآنی 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی

 

ساعت 16.30 درس آموزش قرآن پایه هفتم متوسطه