1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی شنبه 29 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی شنبه 29 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 29 شهریور,برنامه درسی فردا شنبه 29 شهریور,برنامه فرصت برابر 29 شهریور 99,جدول درسی دروس تلویزیونی شنبه 29 شهریور,جدول زمانبندی دروس فردا 29 شهریور 99,جدول پخش شبکه آموزش 29 شهریور 99,دروس مقاطع تحصیلی 29 شهریور 99,مدرسه تلویزیونی ایران 29 شهریور,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 29 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و نهم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 29 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است     جدول پخش برنامه درسی 29 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و نهم شهریور ماه 1399      جدول برنامه درسی فردا شنبه 29 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است  …

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 29 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و نهم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 29 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است     جدول پخش برنامه درسی 29 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و نهم شهریور ماه 1399      جدول برنامه درسی فردا شنبه 29 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است  …
جدول پخش برنامه درسی شنبه 29 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا شنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 29 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و نهم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا شنبه 29 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است 

  

جدول پخش برنامه درسی 29 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه بیست و نهم شهریور ماه 1399

    

جدول برنامه درسی فردا شنبه 29 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است

 

شبکه ‌آموزش

 

فنی و حرفه ای و کاردانش :

 

ساعت 8 تا 8.30 دانش فنی تخصصی پایه 12- رشته طراحی دوخت

    

ساعت 8.30 تا 9 طراحی معماری پایه 11 و 12 درس مشترک نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی

             

ساعت 9 تا 9.30 دانش فنی تخصصی پایه 12 -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای

      

 ساعت 20.50 تا 21.15 الزامات محیط کار پایه 10 مشترک  

 

ساعت 21.15 تا 21.50 نوآوری و کارآفرینی پایه 11

 

دوره ابتدایی

 

ساعت 10.45 تا 11.10 فارسی و نگارش پایه اول

 

ساعت 11.10 تا 11.35 بازی و ریاضی پایه دوم  

 

ساعت 11.35 تا 12 علوم تجربی و تفکر پایه سوم 

 

ساعت 12 تا 12.25 بازی و ریاضی پایه چهارم   

 

ساعت 12.25 تا 12.50 فارسی و نگارش پایه پنجم   

 

ساعت 13.15 تا 13.45 علوم تجربی و تفکر پایه ششم  

 

متوسطه اول

 

ساعت 14.30 تا 15 زبان انگلیسی پایه هفتم( آموزش مقدماتی 2) 

 

ساعت 15 تا 15.30 زبان انگلیسی پایه هشتم (مکالمه و لغات درس 1 ) 

 

ساعت 15.30 تا 16 زبان انگلیسی پایه نهم ( مکالمه و لغات درس 1 )

 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

 

ساعت 16 تا 16.30 شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر2

 

متوسطه دوم

 

  ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی 3 پایه 12- رشته علوم تجربی      

   

  ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی

     

 ساعت 17.30 تا 18 هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

 ساعت 20 تا 20.25 فیزیک 2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 

 ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 

 شبکه 4

 

ساعت 7.30 عربی زبان قران 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت 8 درس عربی زبان قران3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

 

ساعت 8.30 درس عربی زبان قران 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت 10.15 درس عربی زبان قران 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

ساعت 10.45 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی

 

ساعت 11.15 درس زبان خارجی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها 

 

ساعت 11.45 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت 12.15 درس حسابان 1 پایه11 رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت 12.45درس ریاضی آمار 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

ساعت 13.15 درس فیزیک3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه معارف

 

ساعت 15 درس علوم و معارف قرآنی 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی

 

ساعت 15.30 درس دین و زندگی 3 پایه 12 مشترک رشته تجربی و ریاضی

 

ساعت 16 درس علوم و معارف قرآنی 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی

 

ساعت 16.30 درس آموزش قرآن پایه هفتم متوسطه