1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی پنجشنبه 10 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا پنجشنبه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی پنجشنبه 10 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا پنجشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 10 مهر,برنامه درسی فردا پنجشنبه 10 مهر,برنامه فرصت برابر 10 مهر 99,جدول درسی دروس تلویزیونی پنجشنبه 10 مهر,جدول زمانبندی دروس فردا 10 مهر 99,جدول پخش شبکه آموزش 10 مهر 99,دروس مقاطع تحصیلی 10 مهر 99,مدرسه تلویزیونی ایران 10 مهر,برنامه درسی تلویزیونی 99/07/10,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 10 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه 10 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 10 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 10 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه دهم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 10 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 10 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه 10 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 10 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 10 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه دهم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 10 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش…
جدول پخش برنامه درسی پنجشنبه 10 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا پنجشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 10 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه 10 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 10 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .
 

جدول پخش برنامه درسی 10 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه دهم مهر ماه 1399
    


جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 10 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :

 

شبکه ‌آموزش

شبکه ‌آموزش: ساعت 7.45 تا 8 آموزش درس تربیت‌بدنی


فنی و حرفه ای و کاردانش 


ساعت 8 تا 8.30 عربی / رشته مشترک-پایه 10 -فنی و حرفه ای و کار و دانش

 

 ساعت 8.30 تا 9 دانش فنی تخصصی/رشته شبکه و نرم افزار -پایه 12-فنی و حرفه ای


ساعت 9 تا 9.30 مراقبت از سلامت کودک -رشته تربیت کودک -پایه 10 - کار و دانش  


ساعت 20.50 تا 21.15 نقشه کشی - رشته فنی رایانه -پایه 10- شاخه فنی و حرفه ای 

 

ساعت 21.15 تا 21.50 آموزش نرم افزار کورل - رشته کامپیوتر - پایه 10- شاخه کار و دانش  


دوره ابتدایی


ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش پایه اول


ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش پایه دوم  


ساعت 11.30 تا 12.10 بازی و ریاضی پایه سوم 


ساعت 12.10 تا 12.40 فارسی و نگارش پایه چهارم   


ساعت 12.40 تا 13.10 علوم تجربی و تفکر پایه پنجم   


ساعت 13.10 تا 13.40 فارسی و نگارش پایه ششم  


متوسطه اول


ساعت 14.30 تا 15 عربی/تدریس بخش دوم درس اول پایه هفتم


ساعت 15 تا 15.30 عربی/تمرین های درس اول پایه هشتم  


ساعت 15.30 تا 16 عربی/تمرین های درس اول پایه نهم  

 


 دوره آموزش مجازی متوسطه


ساعت 16 تا 16.30 طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی


متوسطه دوم 


 ساعت 16.30 تا 17 امادگی دفاعی - پایه 10- مشترک تمام رشته ها     

   

 ساعت 17 تا 17.30 کار گاه کار آفرینی و تولید - پایه 11- مشترک تمام رشته ها  

   


 ساعت 17.30 تا 18 زیست شناسی 1 - پایه 10 -رشته علوم تجربی   


 ساعت 20 تا 20.25 ریاضی 1 /دنباله های حسابی و هندسی -پایه 10 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   


ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 3 /سرعت متوسط- پایه 12-رشته علوم تجربی  


شبکه 4


ساعت 7.30 درس ریاضی آمار 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی


ساعت 8 درس تاریخ 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی


ساعت 8.30 درس نگارش 2پایه 11 مشترک تمام رشته ها


ساعت 10.15 درس علوم وفنون ادبی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی


ساعت 10.45 درس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها


ساعت 11.15 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی


ساعت 11.45 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی


ساعت 12.15 درس هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیریک


ساعت 12.45 درس هندسه 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک


ساعت 13.15 درس هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک


شبکه قرآن ومعارف


 ساعت 15 درس عربی زبان قران 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف


ساعت 15.30درس عربی زبان قران 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف اسلامی


ساعت 16 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف 


ساعت 16.30 درس پیامهای آسمانی نهم دوره متوسطه اول.