تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 10 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه 10 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 10 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 10 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه دهم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 10 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش…
جدول پخش برنامه درسی پنجشنبه 10 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا پنجشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 10 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه 10 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 10 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .
 

جدول پخش برنامه درسی 10 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه دهم مهر ماه 1399
    


جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 10 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :

 

شبکه ‌آموزش

شبکه ‌آموزش: ساعت 7.45 تا 8 آموزش درس تربیت‌بدنی


فنی و حرفه ای و کاردانش 


ساعت 8 تا 8.30 عربی / رشته مشترک-پایه 10 -فنی و حرفه ای و کار و دانش

 

 ساعت 8.30 تا 9 دانش فنی تخصصی/رشته شبکه و نرم افزار -پایه 12-فنی و حرفه ای


ساعت 9 تا 9.30 مراقبت از سلامت کودک -رشته تربیت کودک -پایه 10 - کار و دانش  


ساعت 20.50 تا 21.15 نقشه کشی - رشته فنی رایانه -پایه 10- شاخه فنی و حرفه ای 

 

ساعت 21.15 تا 21.50 آموزش نرم افزار کورل - رشته کامپیوتر - پایه 10- شاخه کار و دانش  


دوره ابتدایی


ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش پایه اول


ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش پایه دوم  


ساعت 11.30 تا 12.10 بازی و ریاضی پایه سوم 


ساعت 12.10 تا 12.40 فارسی و نگارش پایه چهارم   


ساعت 12.40 تا 13.10 علوم تجربی و تفکر پایه پنجم   


ساعت 13.10 تا 13.40 فارسی و نگارش پایه ششم  


متوسطه اول


ساعت 14.30 تا 15 عربی/تدریس بخش دوم درس اول پایه هفتم


ساعت 15 تا 15.30 عربی/تمرین های درس اول پایه هشتم  


ساعت 15.30 تا 16 عربی/تمرین های درس اول پایه نهم  

 


 دوره آموزش مجازی متوسطه


ساعت 16 تا 16.30 طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی


متوسطه دوم 


 ساعت 16.30 تا 17 امادگی دفاعی - پایه 10- مشترک تمام رشته ها     

   

 ساعت 17 تا 17.30 کار گاه کار آفرینی و تولید - پایه 11- مشترک تمام رشته ها  

   


 ساعت 17.30 تا 18 زیست شناسی 1 - پایه 10 -رشته علوم تجربی   


 ساعت 20 تا 20.25 ریاضی 1 /دنباله های حسابی و هندسی -پایه 10 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   


ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 3 /سرعت متوسط- پایه 12-رشته علوم تجربی  


شبکه 4


ساعت 7.30 درس ریاضی آمار 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی


ساعت 8 درس تاریخ 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی


ساعت 8.30 درس نگارش 2پایه 11 مشترک تمام رشته ها


ساعت 10.15 درس علوم وفنون ادبی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی


ساعت 10.45 درس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها


ساعت 11.15 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی


ساعت 11.45 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی


ساعت 12.15 درس هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیریک


ساعت 12.45 درس هندسه 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک


ساعت 13.15 درس هندسه 3 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک


شبکه قرآن ومعارف


 ساعت 15 درس عربی زبان قران 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف


ساعت 15.30درس عربی زبان قران 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف اسلامی


ساعت 16 درس عربی زبان قران 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف 


ساعت 16.30 درس پیامهای آسمانی نهم دوره متوسطه اول.