1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی پنجشنبه 20 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا پنجشنبه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی پنجشنبه 20 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا پنجشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 20 شهریور,برنامه درسی فردا پنجشنبه 20 شهریور,برنامه فرصت برابر 20 شهریور 99,جدول درسی دروس تلویزیونی پنجشنبه 20 شهریور,جدول زمانبندی دروس فردا 20 شهریور 99,جدول پخش شبکه آموزش 20 شهریور 99,دروس مقاطع تحصیلی 20 شهریور 99,مدرسه تلویزیونی ایران 20 شهریور,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 20 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه بیستم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 20 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است. جدول پخش برنامه درسی 20 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه نوزدهم شهریور ماه  1399           جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 20 شهریور شبکه آموزش به شرح…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 20 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه بیستم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 20 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است. جدول پخش برنامه درسی 20 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه نوزدهم شهریور ماه  1399           جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 20 شهریور شبکه آموزش به شرح…
جدول پخش برنامه درسی پنجشنبه 20 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا پنجشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 20 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه بیستم شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 20 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.

 
جدول پخش برنامه درسی 20 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه نوزدهم شهریور ماه  1399
 
 

 

 


 

 

جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه 20 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است

 ♨️ جدول پخش مدرسه تلویزیونی

 

🔹 روز پنجشنبه ٢٠ شهریور 

 

🖥شبکه ‌آموزش :

 

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

 

🕖ساعت٨ تا ٨:٣ شناخت مواد و مصالح پایه ١٠ رشته نقشه کشی و معماری

 

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ معرفی نرم افزارهای تخصصی تمام پایه هارشته صنایع چوب   

 

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ مقدمه ای بر عکاسی دیجیتال پایه ١٠ رشته عکاسی  

 

🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ کاربرد فناوری های نوین - دروس شایستگی غیرفنی  

 

 🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ ارتباط موثر - درس مشترک زمینه خدمات 

 

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

پایه ابتدایی:

 

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

 

🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر پایه دوم  

 

🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢بازی و ریاضی پایه سوم 

 

🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم 

 

🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠علوم تجربی و تفکر پایه پنجم 

 

🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم 

 

...............‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 📋 🔬متوسطه اول:

 

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ تفکر و سبک زندگی پایه هفتم ( درس اول ) 

 

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم ( درس اول ) 

 

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آمادگی دفاعی پایه نهم (درس اول )

 

  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌......🌿🌿🌿 ...‌....      

 

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

 

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران 

موضوع: ویژگی های دانش آموزان قرن ٢١(بخش ٢ ) از تئوری تا عمل 

 

 

📋 🔎متوسطه دوم :

 

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

   

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن ٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

 

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  

 

🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی 

 

 

 

 

  

توضیحات اضافی را حتما بخوانید

 

* اطلاعات درسی و تفکیک زشته های تحصیلی در شبکه آموزش و چهار سیما 

 

متوسطه دوم تجربی، فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و ابتدایی و متوسطه اول در شبکه آموزش

 

رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم تمام پایه‌ها و رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها در شبکه چهار

  


 

* ساعت شروع برنامه های درسی در تلویزیون 

 

۷:۳۰ صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه با ورزش و تربیت‌بدنی روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار سیما 

 

ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح فنی‌ حرفه‌ای و کار و دانش

 

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ رشته ابتدایی پایه اول تا ششم

 

۱۴:۳۰ تا ۱۶ متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم

 

تمام پایه‌های متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم ‌تجربی) هم از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برایشان برنامه داریم

 

از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ با ۳۰ دقیقه فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و کلاس‌های متوسطه دوم (پایه دوازدهم رشته تجربی) مدرسه تلویزیونی را روی آنتن شبکه آموزش خواهیم داشت.

 

 


 

مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما درباره حضور مدرسه تلویزیونی در شبکه چهار سیما، گفت:

 

در شبکه چهار سیما که سال گذشته هم با ما همکاری داشتند،‌

 

امسال هم رشته ادبیات متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم) از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و ساعت ۱۰ تا ۱۲ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها، مدرسه تلویزیونی را داریم.

 

 


 

بیشتر بخوانید :

*جدول پخش برنامه درسی شنبه 15 شهریور 99 

*جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 16 شهریورر 99

*جدول پخش برنامه درسی دوشنبه 17 شهریور 99

*جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 18 شهریور 99

 *جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 19 شهریور 99