1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 16 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا چهارشنبه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 16 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا چهارشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 16 مهر,برنامه درسی فردا چهارشنبه 16 مهر,برنامه فرصت برابر 16 مهر 99,جدول درسی دروس تلویزیونی چهارشنبه 16 مهر,جدول زمانبندی دروس فردا 16 مهر 99,جدول پخش شبکه آموزش 16 مهر 99,دروس مقاطع تحصیلی 16 مهر 99,مدرسه تلویزیونی ایران 16 مهر,برنامه درسی تلویزیونی 99/07/16,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 16 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه 16 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 16 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 16 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه شانزدهم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 16 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 16 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه 16 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 16 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 16 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه شانزدهم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 16 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه…
جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 16 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا چهارشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 16 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه 16 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 16 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .
 

جدول پخش برنامه درسی 16 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه شانزدهم مهر ماه 1399
    


جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 16 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :

 

شبکه ‌آموزش:

 

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

 

فنی و حرفه ای و کاردانش 

 

ساعت 8  تا 8.30 مونتاژ و مونتاژ قطعات smd/ رشته  الکترونیک - پایه 11 - شاخه فنی و حرفه ای 
    
ساعت 8.30 تا 9 تولید قطعات به روش تراشکاری / رشته ماشین ابزار - پابه 10 /فنی و حرفه ای

ساعت 9 تا 9.30 سرویس چرخ خودرو-پودمان یک   - پایه 11 - رشته  مکانیک خودرو -شاخه  فنی وحرفه ای 

 ساعت 20.50 تا 21.15کاربر رایانه -حافظه اصلی و کاربرد آن- پایه 10- شاخه کار دانش 

 ساعت 21.15 تا 21.50 دانش فنی تخصصی -شبکه و نرم افزار رایانه - پایه 12- شاخه فنی و حرفه ای 

 

 دوره ابتدایی

 

ساعت 10.30 تا 11  بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 علوم تجربی و تفکر  پایه  دوم 
 
ساعت 11.30 تا 12.10 فارسی و نگارش  پایه سوم
 
ساعت 12.10 تا 12.40 مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه چهارم

ساعت 12.40 تا 13.10  بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت 13.10 تا 13.40   بازی و ریاضی  پایه ششم

 

 متوسطه اول

 

ساعت 14.30 تا 15 ادبیات فارسی  / درس سوم (نسل آینده ساز) پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30  ادبیات فارسی / درس سوم(ارمغان ایران )  پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 ادبیات فارسی /درس سوم ( نسل آینه)   پایه نهم  

 

 دوره آموزش مجازی متوسطه 

 

ساعت 16  تا 16.30 آموزش مجازی -انواع سناریو 

 

 

متوسطه دوم

 

 ساعت 16.30 تا 17  شیمی 1 -  پایه 10- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
   
 ساعت 17 تا 17.30  شیمی 3  - پایه 12- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 
     
 ساعت 17.30 تا 18 شیمی 2 -  پایه 11-رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

 ساعت 20 تا 20.25 ریاضی 1/ دنباله حسابی  - پایه 10-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت 20.25 تا 20.50   ریاضی 1/ دنباله حسابی   - پایه 10 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

شبکه 4

 

 

ساعت 7.30 درس جغرافیای 3  پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 8 درس فلسفه 1 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 8.30 درس تاریخ 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت 10.15 درس ریاضی وآمار 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت 10.45 درس اقتصادپایه 10 و 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 11.15 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 11.45 درس ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 12.15 درس  فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیریک

ساعت 12.45 درس ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15 درس فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قران ومعارف اسلامی

 

ساعت 15 درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه 12 رشته  علوم ومعارف

ساعت 15.30 درس احکام 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 16 درس احکام 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف 

ساعت 16.30 درس  آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول