تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 16 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه 16 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 16 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 16 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه شانزدهم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 16 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه…
جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 16 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا چهارشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 16 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه 16 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 16 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .
 

جدول پخش برنامه درسی 16 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه شانزدهم مهر ماه 1399
    


جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 16 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :

 

شبکه ‌آموزش:

 

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

 

فنی و حرفه ای و کاردانش 

 

ساعت 8  تا 8.30 مونتاژ و مونتاژ قطعات smd/ رشته  الکترونیک - پایه 11 - شاخه فنی و حرفه ای 
    
ساعت 8.30 تا 9 تولید قطعات به روش تراشکاری / رشته ماشین ابزار - پابه 10 /فنی و حرفه ای

ساعت 9 تا 9.30 سرویس چرخ خودرو-پودمان یک   - پایه 11 - رشته  مکانیک خودرو -شاخه  فنی وحرفه ای 

 ساعت 20.50 تا 21.15کاربر رایانه -حافظه اصلی و کاربرد آن- پایه 10- شاخه کار دانش 

 ساعت 21.15 تا 21.50 دانش فنی تخصصی -شبکه و نرم افزار رایانه - پایه 12- شاخه فنی و حرفه ای 

 

 دوره ابتدایی

 

ساعت 10.30 تا 11  بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 علوم تجربی و تفکر  پایه  دوم 
 
ساعت 11.30 تا 12.10 فارسی و نگارش  پایه سوم
 
ساعت 12.10 تا 12.40 مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه چهارم

ساعت 12.40 تا 13.10  بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت 13.10 تا 13.40   بازی و ریاضی  پایه ششم

 

 متوسطه اول

 

ساعت 14.30 تا 15 ادبیات فارسی  / درس سوم (نسل آینده ساز) پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30  ادبیات فارسی / درس سوم(ارمغان ایران )  پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 ادبیات فارسی /درس سوم ( نسل آینه)   پایه نهم  

 

 دوره آموزش مجازی متوسطه 

 

ساعت 16  تا 16.30 آموزش مجازی -انواع سناریو 

 

 

متوسطه دوم

 

 ساعت 16.30 تا 17  شیمی 1 -  پایه 10- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
   
 ساعت 17 تا 17.30  شیمی 3  - پایه 12- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 
     
 ساعت 17.30 تا 18 شیمی 2 -  پایه 11-رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

 ساعت 20 تا 20.25 ریاضی 1/ دنباله حسابی  - پایه 10-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت 20.25 تا 20.50   ریاضی 1/ دنباله حسابی   - پایه 10 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

شبکه 4

 

 

ساعت 7.30 درس جغرافیای 3  پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 8 درس فلسفه 1 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 8.30 درس تاریخ 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت 10.15 درس ریاضی وآمار 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت 10.45 درس اقتصادپایه 10 و 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 11.15 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 11.45 درس ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 12.15 درس  فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیریک

ساعت 12.45 درس ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15 درس فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قران ومعارف اسلامی

 

ساعت 15 درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه 12 رشته  علوم ومعارف

ساعت 15.30 درس احکام 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 16 درس احکام 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف 

ساعت 16.30 درس  آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول