1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 2 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا چهارشنبه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 2 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا چهارشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 2 مهر,برنامه درسی فردا چهارشنبه 2 مهر,برنامه فرصت برابر 2 مهر 99,جدول درسی دروس تلویزیونی چهارشنبه 2 مهر,جدول زمانبندی دروس فردا 2 مهر 99,جدول پخش شبکه آموزش 2 مهر 99,دروس مقاطع تحصیلی 2 مهر 99,مدرسه تلویزیونی ایران 2 مهر,برنامه درسی تلویزیونی 99/07/2,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 2 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه 2 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 1 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .    جدول پخش برنامه درسی 2 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه دوم مهر ماه 1399      جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 2 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است : شبکه ‌آموزش   فنی…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 2 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه 2 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 1 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .    جدول پخش برنامه درسی 2 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه دوم مهر ماه 1399      جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 2 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است : شبکه ‌آموزش   فنی…
جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 2 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا چهارشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 2 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه 2 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 1 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .

  

جدول پخش برنامه درسی 2 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه دوم مهر ماه 1399

    

جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 2 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است :

شبکه ‌آموزش

 

فنی و حرفه ای و کاردانش :

 

ساعت 8 تا 8.30 دانش فنی تخصصی پایه 12 -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای    

    

ساعت 8.30 تا 9 شیمی 1 پایه 10-مشترک تمام رشته ها  

             

ساعت 9 تا 9.30 توسعه وب پایه 12- رشته شبکه و نرم افزار شاخه کاردانش 

      

 ساعت 20.50 تا 21.15 حقوق و دستمزد پایه 11- رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای   

 

ساعت 21.15 تا 21.50 مکاتب نقاشی - مبانی تجسمی پایه 10 -مشترک زمینه هنر  

 

دوره ابتدایی:

 

ساعت 10.45 تا 11.10 بازی و ریاضی پایه اول

 

ساعت 11.10 تا 11.35 علوم تجربی و تفکر پایه دوم   

 

ساعت 11.35 تا 12 فارسی و نگارش پایه سوم 

 

ساعت 12 تا 12.25 مطالعات و‌مهارتهای اجتماعی پایه چهارم   

 

ساعت 12.25 تا 12.50 بازی و ریاضی پایه پنجم   

 

ساعت 13.15 تا 13.45 بازی و ریاضی پایه ششم  

 

متوسطه اول:

 

ساعت 14.30 تا 15 ادبیات فارسی ( درس دوم ) پایه هفتم 

 

ساعت 15 تا 15.30 ادبیات فارسی ( درس دوم ) پایه هشتم 

 

ساعت 15.30 تا 16 ادبیات فارسی ( درس دوم ) پایه نهم 

       

 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

 

ساعت 16 تا 16.30 شخصیت شناسی و و تاثیرش در یادگیری موثر 

 

 

متوسطه دوم 

 

 ساعت 16.30 تا 17 شیمی 1 پایه 10- رشته علوم تجربی       

   

 ساعت 17 تا 17.30 شیمی3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک  

     

ساعت 17.30 تا 18 شیمی2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

 ساعت 20 تا 20.25 هویت اجتماعی پایه 12 رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی  

 

 ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی  

 

شبکه 4

 

ساعت 7.30 درس جغرافیای 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

 

ساعت 8 درس فلسفه 1 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت 8.30 تاریخ 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

 

ساعت 10.15درس ریاض وآمار2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

 

ساعت 10.45 درس اقتصادپایه 10 و 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم و معارف 

 

ساعت 11.15 درس دین وزندگی 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی

 

ساعت 11.45 درس ریاضیات گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت 12.15 درس فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت 12.45 درس ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت 13.15 فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قران ومعارف اسلامی

 

ساعت 15 درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه 12 رشته علوم و معارف قرآنی

 

ساعت 15.30 احکام 1 پایه 10 رشته علوم و معارف قرآنی

 

ساعت 16 درس احکام 2 پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی

 

ساعت 16.30 درس آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول