1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 26 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا چهارشنبه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 26 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا چهارشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 26 شهریور,برنامه درسی فردا چهارشنبه 26 شهریور,برنامه فرصت برابر 26 شهریور 99,جدول درسی دروس تلویزیونی چهارشنبه 26 شهریور,جدول زمانبندی دروس فردا 26 شهریور 99,جدول پخش شبکه آموزش 26 شهریور 99,دروس مقاطع تحصیلی 26 شهریور 99,مدرسه تلویزیونی ایران 26 شهریور,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 26 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و ششم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 26 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است     جدول پخش برنامه درسی 26 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه بیست و ششم شهریور ماه 1399       جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 26 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 26 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و ششم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 26 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است     جدول پخش برنامه درسی 26 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه بیست و ششم شهریور ماه 1399       جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 26 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است…
جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 26 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا چهارشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 26 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و ششم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 26 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است

   

جدول پخش برنامه درسی 26 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه بیست و ششم شهریور ماه 1399

 

 


 

جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 26 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است

 جدول پخش مدرسه تلویزیونی روز چهارشنبه 25 شهریور

 

جدول کلاس 

 

 

 

🟧 شبکه ‌آموزش سیما

 

🟧 فنی و حرفه ای و کاردانش

🕖ساعت ٨ تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی پایه١٢ رشته ساختمان 

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه پایه١٠ رشته طراحی دوخت       

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠ شهروند الکترونیک پایه١١ رشته شبکه و‌نرم افزار     

🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ عناصر و جزییات ساختمان پایه١١ رشته   

 معماری 

🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ آشنایی با مکاتب هنری پایه١٢ رشته نقاشی       

🟧 ابتدایی

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول

🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ علوم تجربی و تفکر پایه دوم  

🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم 

🕖ساعت١٢ تا١ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم 

🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم 

🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم 

...............‌.‌‌‌

 🟧 متوسطه اول

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ادبیات فارسی پایه هفتم( درس اول بخش دوم ) 

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی پایه هشتم ( درس اول بخش دوم ) 

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی پایه نهم ( درس اول بخش دوم )

  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌......      

🟧 دوره آموزش مجازی متوسطه

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران 

موضوع:چرخه تدریس مجازی ،از تئوری تا عمل 

 ______

🟧 متوسطه دوم

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی    

   

 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣پایه دوازدهم رشته علوم تجربی   

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی  

🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی 

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

........................................

 

🟦 شبکه چهار سیما 

 

 

🟦 متوسطه دوم

🔹ساعت۷:۳۰درس جغرافیا۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

🔹ساعت۸ درس فلسفه۱ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی .

🔹ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی .

🔹ساعت۱۰:۱۵درس فیزیک۲ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک. 

🔹ساعت۱۰:۴۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

🔹ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .

🔹ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

🔹ساعت۱۲:۱۵درس ریاضی آمار۲پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

🔹ساعت۱۲:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

🔹ساعت۱۳:۱۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

..........................

 

 

🟨 شبکه قرآن

 

 

🟨 متوسطه دوم 

🔸ساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

🔸ساعت۱۵:۳۰درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه۱۲رشته علوم معارف اسلامی.

🔸ساعت۱۶درس احکام۱ پایه۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.

🔸ساعت۱۶:۳۰درس احکام۲ پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

 

 


 

توضیحات اضافی را حتما بخوانید 

 

* اطلاعات درسی و تفکیک زشته های تحصیلی در شبکه آموزش و چهار سیما 

 

متوسطه دوم تجربی، فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و ابتدایی و متوسطه اول در شبکه آموزش

 

رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم تمام پایه‌ها و رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها در شبکه چهار

    

 

* ساعت شروع برنامه های درسی در تلویزیون 

 

۷:۳۰ صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه با ورزش و تربیت‌بدنی روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار سیما 

 

ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح فنی‌ حرفه‌ای و کار و دانش

 

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ رشته ابتدایی پایه اول تا ششم

 

۱۴:۳۰ تا ۱۶ متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم

 

تمام پایه‌های متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم ‌تجربی) هم از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برایشان برنامه داریم

 

از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ با ۳۰ دقیقه فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و کلاس‌های متوسطه دوم (پایه دوازدهم رشته تجربی) مدرسه تلویزیونی را روی آنتن شبکه آموزش خواهیم داشت.

 

مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما درباره حضور مدرسه تلویزیونی در شبکه چهار سیما، گفت:

 

در شبکه چهار سیما که سال گذشته هم با ما همکاری داشتند،‌

 

امسال هم رشته ادبیات متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم) از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و ساعت ۱۰ تا ۱۲ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها، مدرسه تلویزیونی را داریم.

   

 

 

بیشتر بخوانید :

جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 25 شهریور 99

جدول پخش برنامه درسی دوشنبه 24 شهریور 99

جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 23 شهریور 99

جدول پخش برنامه درسی شنبه 22 شهریور 99

جدول پخش برنامه درسی جمعه 21 شهریور 99

جدول پخش برنامه درسی پنجشنبه 20 شهریور 99