1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس چهارشنبه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس چهارشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش ۵ آبان,برنامه درسی فردا چهارشنبه ۵ آبان,برنامه فرصت برابر ۵ آبان ۱۴۰۰,جدول زمانبندی دروس فردا ۵ آبان ۱۴۰۰,جدول پخش شبکه آموزش ۵ آبان ۱۴۰۰,دروس مقاطع تحصیلی ۵ آبان ۱۴۰۰,مدرسه تلویزیونی ایران ۵ آبان,جدول درسی دروس تلویزیونی چهارشنبه ۵ آبان,

جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس چهارشنبه  به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۵ آبان ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه ۵ آبان جدول پخش برنامه درسی ۵ آبان ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه برابر است با پنجم آبان ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی چهارشنبه ۵ آبان شبکه آموزش و شبکه قرآن و شبکه امید…

تبلیغات بنری
جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس چهارشنبه  به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۵ آبان ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه ۵ آبان جدول پخش برنامه درسی ۵ آبان ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه برابر است با پنجم آبان ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی چهارشنبه ۵ آبان شبکه آموزش و شبکه قرآن و شبکه امید…
جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس چهارشنبه

جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس چهارشنبه 


به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۵ آبان ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰

جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه ۵ آبان

جدول پخش برنامه درسی ۵ آبان ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز سه شنبه برابر است با پنجم آبان ۱۴۰۰

جدول برنامه درسی چهارشنبه ۵ آبان شبکه آموزش و شبکه قرآن و شبکه امید به شرح زیر است :دانش آموزان باید در زمان ها و ساعات تعیین شده از برنامه های آموزشی ارائه شده در تلوزیون و نسخه جدید شاد 1400 استفاده کنند.

این روند تا زمان تکمیل فرآیند واکسیناسیون و برگزاری کلاس های درس حضوری ادامه خواهد داشت و لازم است که دانش آموزان و معلمان نقش خود را در موفقیت آمیز بودن آموزش الکترونیکی به خوبی ایفا کنند.

لازم به ذکر است که مدارس در سال تحصیلی جاری از 3 الگوی حضوری، غیرحضوری و نیمه حضوری پیروی می کنند که در هر 3 شیوه، برنامه آموزش تلوزیونی به صورت زیر می باشد.

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران دوره ابتدایی

۶ پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰ ⇔ فارسی نگارش کلاس اول ابتدایی

ساعت ۱۱:۰۰تا۱۱:۳۰ ⇔ بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ ⇔ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ ⇔ بازی و ریاضیپایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ ⇔ فارسی و نگارش پنجم

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ ⇔ علوم تجربی و تفکرپایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ ⇔ فارآموزش نوآموزان پیش دبستان

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران دوره اول متوسطه

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ⇔ دبیات فارسی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ⇔ ادبیات فارسی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ⇔ ادبیات فارسی پایه نهم

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران دوره دوم متوسطه نظری

ساعت ١۶:۰۰ تا۱۶:۴۰ ⇔ شیمی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت۱۶:۴۰تا ١٧:۱۵ ⇔ ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۱۵تا ۱۷:۵۰ ⇔ شیمی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۵۰تا ۱۸:۳۰ ⇔ ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠ ⇔ فرزCNC - پایه۱۰ - رشته فرزCNC -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ ⇔ دانش فنی پایه -پایه ۱۰- رشته ساختمان - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ ⇔ الزامات محیط کار - پایه ۱۰-مشترک همه رشته ها - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ ⇔ قشه کشی رایانه - پایه ۱۰- رشته نقشه کشی - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰ ⇔ طراحی و دوخت لباس بچه گانه-پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران شبکه ‌قرآن

ساعت۸ : علوم و معارف قرآنی ۳رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰ : درس احکام ۳رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱ : انس با قرآن کودکان پیش دبستان

ساعت۱۱:۳۰ : درس آموزش قرآن پایه اول دبستان

ساعت ۱۵ : درس دین و زندگی ۳رشته علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰ : آموزش قرآن پایه هفتم