1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 9 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا چهارشنبه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 9 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا چهارشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 9 مهر,برنامه درسی فردا چهارشنبه 9 مهر,برنامه فرصت برابر 9 مهر 99,جدول درسی دروس تلویزیونی چهارشنبه 9 مهر,جدول زمانبندی دروس فردا 9 مهر 99,جدول پخش شبکه آموزش 9 مهر 99,دروس مقاطع تحصیلی 9 مهر 99,مدرسه تلویزیونی ایران 9 مهر,برنامه درسی تلویزیونی 99/07/9,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 9 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 9 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 9 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 9 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 9 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 9 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 9 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 9 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :   شبکه ‌آموزش…
جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 9 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا چهارشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 9 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 9 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .
 

جدول پخش برنامه درسی 9 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه سوم مهر ماه 1399
    


جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه 9 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :

 

شبکه ‌آموزش


ساعت 7.45 تا 8 آموزش درس تربیت‌بدنی


فنی و حرفه ای و کاردانش 


ساعت 8 تا 8.30  نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی  - پایه 11- رشته تاسیسات ساختمان -  فنی و حرفه ای 
 
ساعت 8.30 تا 9  کارگاه تابلو برق  - پایه 12- رشته برق-شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای 

ساعت 9 تا 9.30 نگهداری ماشین های صنعتی  -رشته ماشین ابزار  -پایه 12 - شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

 ساعت 20.50 تا 21.15 پرورش  مهارت های شناختی و پرورش کودک - پایه 12 -رشته تربیت کودک -شاخه فنی و حرفه ای
 
ساعت 21.15 تا 21.50 مبانی هنر تجسمی  - رشته گرافیک  - پایه 10- شاخه فنی و حرفه ای 

 

دوره ابتدایی


ساعت 10.30 تا 11  بازی و  پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 علوم تجربی و تفکر   پایه  دوم  

ساعت 11.30: تا 12.10 فارسی و نگارش     پایه سوم 

ساعت 12.10 تا 12.40 مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه چهارم   

ساعت 12.40 تا 13.10 بازی و ریاضی   پایه پنجم   

ساعت 13.10 تا 13.40 بازی و ریاضی  پایه ششم  

 

متوسطه اول


ساعت 14.30 تا 15 ادبیات فارسی /درس دوم -چشمه معرفت -بخش دوم   پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 ادبیات فارسی /درس دوم -خوب جهان  را ببین -قسمت دوم   پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 ادبیات فارسی /درس دوم -عجایب صنع حق تعالی -بخش دوم     پایه نهم  

 

دوره آموزش مجازی متوسطه


ساعت 16 تا 16.30  طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی

 

متوسطه دوم


  ساعت 16.30 تا 17  شیمی 1-  پایه 10- رشته  علوم تجربی  و ریاضی فیزیک     
   
  ساعت 17 تا 17.30 شیمی 3- پایه 12- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
     
 ساعت 17.30 تا 18 شیمی2-  پایه 11-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

 ساعت 20 تا 20.25  فیزیک 1 /یکاها پایه 10 رشته علوم تجربی  

 ساعت 20.25 تا 20.50  فیزیک 1 /یکاها  پایه 10 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 

شبکه 4

 

ساعت 7.30 درس جغرافیا 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 8 درس فلسفه 1 پایه 11  رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 8.30 درس تاریخ 1  پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت 10.15 ریاضی وآمار 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت 10.45 درس اقتصادپایه 10 و 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 11.15 درس دین وزندگی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 11.45 درس ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 12.15 درس  فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیریک

ساعت 12.45 ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15 فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیکش


شبکه قرآن ومعارف اسلامی


ساعت 15  درس  جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه 12 رشته  علوم ومعارف

ساعت 15.30 درس احکام 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 16 درس احکام 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف 

ساعت 16.30 درس  آموزش قرآن  نهم درس اول


متوسطه دوره اول.