1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 11 مهر,برنامه درسی فردا یکشنبه 11 مهر,برنامه فرصت برابر 11 مهر 1400,جدول درسی دروس تلویزیونی یکشنبه 11مهر,جدول زمانبندی دروس فردا 11 مهر 1400,جدول پخش شبکه آموزش 11 مهر 1400,دروس مقاطع تحصیلی 11 مهر 1400,مدرسه تلویزیونی ایران 11 مهر,

به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۱۱ مهر ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰. جدول برنامه درسی فردا یکشنبه ۱۱ مهر شبکه آموزش به شرح زیر است. جدول پخش برنامه درسی ۱۱ مهر ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه برابر است با دهم مهر ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی یکشنبه ۱۱ مهر شبکه آموزش و شبکه قرآن به شرح زیر است : شبکه ‌آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت٨  تا…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۱۱ مهر ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰. جدول برنامه درسی فردا یکشنبه ۱۱ مهر شبکه آموزش به شرح زیر است. جدول پخش برنامه درسی ۱۱ مهر ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه برابر است با دهم مهر ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی یکشنبه ۱۱ مهر شبکه آموزش و شبکه قرآن به شرح زیر است : شبکه ‌آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت٨  تا…
جدول پخش برنامه درسی یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

به گزارش واضح نیوز ؛ جدول پخش برنامه درسی ۱۱ مهر ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰.

جدول برنامه درسی فردا یکشنبه ۱۱ مهر شبکه آموزش به شرح زیر است.


جدول پخش برنامه درسی ۱۱ مهر ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه برابر است با دهم مهر ۱۴۰۰

جدول برنامه درسی یکشنبه ۱۱ مهر شبکه آموزش و شبکه قرآن به شرح زیر است :

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار    - پایه۱۲ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه   -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
دانش فنی تخصصی-پایه ۱۲- رشته معماری داخلی- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
کابینت آشپزخانه  - پایه  ۱۰- رشته صنایع چوب  - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
طراحی  - پایه ۱۰- رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰
برش اولیه دامن   - پایه ۱۰- رشته نازک دوزی - شاخه فنی و حرفه ای

6 پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه

پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
عربی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
عربی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
عربی پایه نهم

متوسطه دوم 

ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰
زیست شناسی  دو   - پایه ۱۱-  رشته

علوم تجربی
 
ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰
 فیزیک یک  -  پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
 
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
زیست شناسی  دو  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰
فیزیک یک    -  پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه قران

ساعت۸صبح درس اخلاق اسلامی۳رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰تاریخ اسلام۳رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱درس آموزش قران پایهسوم دبستان

ساعت۱۱:۳۰درس هدیه های اسمانی پایه دوم دبستان

ساعت ۱۵درس عربی،زبان قران۳رشته علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰درس پیام های آسمان(پایه هفتم)